obr.1: Prověřit povrchy a najít místa, která nejsou pevná, mají malou mechanickou odolnost nebo sprašují. Úplně odstranit zdegradované části až na zdravé jádro. Dokonale mechanicky očistit armovací výztuž od zplodin koroze, pískováním nebo ocelovým kartáčem. Povrch omýt vodou a odstranit mastnoty a plísně.


obr.2: Štětcem aplikovat vrstvu ochranného pasivačního nátěru na ocelovou výztuž LAMPOPRIMER.

 

 obr.3: Vytvoří se spojovací můstek pro aplikaci sanační malty pomocí nátěru připraveného z vhodně naředěného materiáIu např. LAMPOTIX.
obr.4 a 5: Po zavadnutí spojovacího pačoku aplikovat sanační maltu např. LAMPOTIX, kterou se postupně doplní původní tvary. V případě nanášení tlouštěk větších než 200 mm po zatvrdnutí aplikovat také druhou vrstvu. Výsledný povrch je drsný


 

obr.6: Na opravený povrch se může po zatvrdnutí aplikovat vyhlazovací protikarbonatační prostředek LAMPORAS.


 

obr.7: Jako finální povrchovou úpravu je možné celoplošně aplikovat ochranný a dekorativní nátěr PROCTILCEMENTO, který účinně chrání beton nejen proti karbonataci a sulfataci, ale i proti atmosférickým vlivům.