Nové podmínky programu Nová zelená úsporám

28. 12. 2015 -

 Nová zelená úsporám pro rok 2016. 

3. výzva pro rodinné domy - obecné informace

Třetí výzva k podávání žádostí o podporu v podprogramu NZÚ – rodinné domy (dále jen „výzva") zahrnuje následující oblasti podpory:

 

Podrobné informace  o čerpání dotace "Nová zelená úsporám" na www.novazelenausporam.cz 

 

V rámci čerpání dotace NABÍZÍME:

 
V rámci programu Nová Zelená úsporám pomůžeme:

 

  • PŘIPRAVIT VÁŠ ZÁMĚR prozkoumat objekt a navrhnout optimální řešení zateplení
  • POSOUDIT OPATŘENÍ na základě provedeného tepelně technického výpočtu
  • PROVÉST PROJEKTOVOU DOKUMENTACI
  • VYPRACOVAT PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
  • POŽÁDAT O DOTACI - včetně zajištění potřebných dokumentů
  • POHLÍDAT SPRÁVNÉ PROVEDENÍ - včetně výběru a doporučení realizačních firem