LAMPOCIVIL

Vyhlazovací a stěrková malta bez smrštění s nízkým modulem elasticity pro finální úpravu. Také pro obnovu a úpravu starých omítek v interiéru, tak i v exteriéru. Pro výplň jemných trhlin a také jako konečná úprava zateplovacích systémů po zastěrkování.

Spotřeba:   cca 1,25 kg/m2 *                * Reálná vydatnost závisí na typu a stavu podkladu.
Balení:  22 Kg

                                    |  Technický list  |  Prohlášení o shodě  |  Reference  |  Prospekt  |  Technický dotaz  |


RASAKOLL MINERALE

Speciální minerální povrchová úprava pro vyhlazování a finalizaci zateplovacích systémů se vzhledem přírodní štukové omítky, která je prodyšná a hydrorepelentní. Pro konečnou povrchovou úpravu zateplovacích systémů především na bázi minerálních i korkových desek. Může být i použito jako opravná vyhlazovací vyrovnávací i konečná povrchová úprava na minerálních podkladech všude tam, kde je požadován přírodní vzhled v interiéru i exteriéru.

Spotřeba:   Zateplovací systém 10 -12 kg/m2 včetně lepení a vyhlazení          
                                                         Vyhlazovací – vyrovnávací prostředek: 3 - 4 kg/ m2cca 1,25 kg/m2 *         
                                                         *)Vydatnost je proměnlivá v závislosti na typu a stavu podkladu.   
                                    Balení:  25 Kg

                                    |  Technický list  |  Prohlášení o shodě  |  Reference  |  Prospekt  |  Technický dotaz  |