Tepelně izolační systémy Paulín THERMOKAPPA 2000 a 3000 také jako jedny z prvních v EU splnily požadavky nejpřísnějšího evropského předpisu ETAG 004. Nároky evropského řídícího pokynu ETAG 004 požadují plnou funkčnost a spolehlivost tepelně izolačních systémů po dobu nejméně 25 let. Naše společnost Paulín CZ, s.r.o. si nechala své kontaktní zateplovací systémy (ETICS) prověřit podle nadstandardně náročných kritérií CZB, kde všechny zkoušené systémy splnily požadavky kvalitativní třídy A a jsme držitely platných certifikátů pro kvalitativní třídu A. Zároveň jako jedni z mála prodáváme pouze takto ověřené a certifikované systémy!

Požadované parametry a zkoušky jsou koncipovány tak, aby co nejlépe vystihovaly skutečné podmínky, které po tuto dobu mohou na stavebním objektu nastat. Simulují se extrémní statická i klimatická zatížení, náhlé změny počasí, zmrazovací a rozmrazovací cykly, sleduje se odolnost systému i příslušenství a uvolňování zdraví škodlivých částic při intenzivním požáru. Prověřuje se celek i jeho jednotlivé komponenty systému, kontroluje se dodržování výrobních postupů i náročnost kontrolních parametrů v jednotlivých výrobnách. Na základě těchto prověření je zaručeno, že tepelně izolační systémy Paulín THERMOKAPPA splňují vždy požadavky nejvyšší kategorie z volitelných (např. odolnost proti rázu 10 J (vždy bez poškození), dosahují vždy nejvýše dosažitelných parametrů z reálně možných (např. ověřená třída reakce na oheň u Paulin THERMOKAPPA 2000 je B1, v případě Paulin THERMOKAPPA 3000 je A2) . Finální povrchové úpravy pro ETICS vynikají pak mimořádnou stálobarevností a jsou opatřeny kvalitními biocidními přísadami, které dokáží dlouhodobě odolávat případnému vzniku a rozvoji zelených řas na povrchu zateplovacích systémů.

 

Jednoduché zkoušky odolnosti vůči nárazu (názorné VIDEO ukázky ) VKZS Paulín 

 

 

Výhody zateplovacího systému (ETICS) Paulín Thermokappa:

 

  • Dá se aplikovat na všechny druhy stavebních konstrukcí.
  • Tepelnou izolací objektu se současně fasáda renovuje.
  • Zamezuje další degradaci stavebních konstrukcí povětrnostními vlivy.
  • Umožňuje zateplení objektu bez ohledu na jeho výšku.
  • Odstraňuje tepelné mosty a snižuje teplotní dilatace stavebních konstrukcí.
  • Umožňuje esteticky originální ztvárnění fasády.
  • Vytváří ideální vnitřní prostředí v zimě i v létě.
  • Zateplené objekty je možno vytápět úspornými a alternativními zdroji energií.

 

Oba zateplovací systémy Paulín jsou certifikovány dle ETAG 004 a zároveň splňují nadstandardně náročné kritéria CZB kvalitativní třídy A.


Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.