Názorná zkouška poškození stěrkovacího lepidla Paulín na VKZS pomocí ocelové koule

 

 

 Názorná zkouška poškození armovací vrstvy VKZS renomovaného konkurenčního výrobce

 

 

 Názorná zkouška poškození omítky Paulín na VKZS pomocí ocelové koule

 

 

 Názorná zkouška poškození VKZS renomovaného konkurenčního výrobce pomocí ocelové koule