Stěžejní částí naší činnosti je i prodej všech komponent Zateplovacího systému, fasádních omítek, fasádních barev, sanačních omítek, interiérových barev a dalších (kompletní prodejní sortiment naleznet v záložce produkty) a to přímo na našich prodejnách v Brně a ve Zlíně nebo přes naše obchodní partnery.

 

V naší nabídce jsou 3 varianty zateplovacích systémů ETICS: Paulín Thermokappa 2000 (izolant z bílého polystyrenu + izolant z grafitového polystyrenu) a Paulín Thermokappa 3000 (izolant z minerální vaty), které obdržely evropské technické schválení (ETA) a Osvědčení pro splnění požadavků kvalitativní třídy A, poskytují tak záruku dlouhodobé životnosti a bezpečnosti stavby a díky jednoznačné specifikaci ETICS (externí kontaktní zateplovací systémy) zamezují  nežádoucím záměnám materiálů za ty, které kvalitativní třídě A neodpovídají, přičemž investor získává větší jistotu a důvěru. Jako jediný z výrobců v ČR dodává naše firma pouze výrobky a komponenty, které odpovídají pouze kvalitativní třídě A.
Dle ETA jsme povinni průběžně kontrolovat jakost základních komponentů našich ETICS, dozorem je systém řízení kontroly a to pravidelně jednou ročně.


Jsme firma s více jak 20ti letou tradicí a spolupracujeme s profesionály

Paulín CZ, s.r.o. je firma s dvacetiletou zkušeností  v oboru zateplování obvodových plášťů budov. Jsme také mnohaletými členy profesního sdružení Cechu pro zateplování budov a díky vysoké odborné způsobilosti našich techniků a inženýrů můžeme mimo jiné vypracovávat průkazy energetické náročnosti budov (PENB), připravovat kompletní projekty pro program Nová Zelená Úsporám a zhotovovat znalecké a expertní posudky. Naším cílem je komplexní přístup, a proto stavebníkům poskytujeme i odborné servisní služby na všech úrovních, od výběru materiálu až po samotnou realizaci.
Zkoušky diagnostiky podkladu

  • zkouška soudržnosti podkladu - společnost Paulín CZ, s.r.o. provádí po domluvě s investorem tuto zkoušku soudržnosti podkladu (požadavky na podklad dle ČSN 73 2901 -  provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů)
  • výtažné zkoušky – jsme schopni zabezpečit zkoušku na výtažné síly hmoždinek
  • výpočet doporučeného kotvení - pokud zde není proveden statický posudek - tímto přispíváme k dlouhodobé životnosti a stabilitě ETICS
  • měření fotospektrometrem


Servisní technik 
Servisní technik provádí dohled na stavbě. Toto zahrnuje dodržování montážního postupu a materiálové skladby ETICS, případně pomoc při řešení různých detailů. Přispívá se tímto např. k omezení případných reklamací nebo pochybností ze strany investora. Většinou bývá tato služba vnímána investory velmi pozitivně, berou tak na vědomí, že způsob samotné aplikace zásadně ovlivňuje kvalitu zrealizovaného díla.

 

Vzděláváme realizační partnery

Naše firma Paulín CZ, s.r.o. - organizuje pravidelná školení pro provádějící pracovníky stavebních firem (získání Osvědčení o zaškolení k provádění certifikovaného zateplovacího systému).

 


Obchodní  a  marketingová podpora

  • Poskytování vzorkovnic  a  produktových katalogů.
  • Návrh barevnosti nové fasády vašeho domu – v případě zájmu s možností využití fotospektrometru ColorEye XTH MACBETH.
  • Poskytování montážních a technologických předpisů, detailů zateplovacího systému a dalších. 
  • Vzájemný vztah Paulín CZ, s.r.o. – stavební firma je podložen řádně uzavřenou smlouvou o spolupráci.Doporučujeme realizační partnery

  • Investorům doporučujeme námi zaškolené prováděcí firmy, tyto poté disponují osvědčením o zaškolení k provádění certifikovaného zateplovacího systému.

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.