Služby a servis při zateplení Vašeho domu

10. 1. 2013 - Paulín CZ, s.r.o.

V případě zájmu o naše služby Vám poskytneme informace o portfoliu našich služeb, poradíme jaké jsou možnosti regenerace Vašeho domu, stejně tak připravíme cenovou kalkulaci.


Náš technický tým Vám zpracuje potřebné technické podklady, včetně projektové dokumentace, tepelně technických auditů a dalších požadovaných dokumentů. Zabýváme se vyhotovením a podáním žádostí spojených s čerpáním dotačních programů (Zelená úsporám atd.). Provádíme výtahové zkoušky hmoždinek, zkoušky vlhkosti zdiva a další odborné technické zkušební procesy.

Samozřejmostí je konzultace a pomoc při výběru realizační firmy, s kterou spolupracujeme a podílíme se dohledem na realizaci zateplovacího systému (v pravidelných intervalech při kontrolách dodržování technologických postupů) až do jeho finální podoby.

Proč zateplovat?

Zateplení domu podléhá třem základním bodům, a to:

  • Technické hledisko - téměř na každém objektu se po čase objeví nějaké poruchy. Konstrukce domů bývá narušená trhlinami, na obnažených konstrukcích dochází ke korozi, mohou být narušeny konstrukce balkonů a lodžií. Celé zateplení domu slouží nejen jako renovace a oprava vzniklých problémů, ale také především jako prevence vzniku těchto potíží. 
  • Ekonomické hledisko - tepelně izolační vlastnosti starých budov jsou naprosto nevyhovující. Při dnešním stálém zvyšování cen energií dochází i k výraznému zvyšování nákladů na vytápění. Při celkovém zateplení pláště budovy.
  • Estetické hledisko – celkové zateplení domu Vám přinese nejen zlepšení technického stavu, úspor energií, ale bere ohled i na vizuální stránku celého objektu. Takto upravená, nově zrekonstruovaná fasáda neznamená příjemný pohled jen pro vlastníka domu, ale i pro okolí, které svou novou tváří může velmi zpříjemnit.