Silikátová fasádní omítka


Silk Coat 150

Tenkovrstvá probarvená omítkovina na bázi modifikovaných křemičitanů, anorganických pigmentů a přísad proti plísním a řasám, silikátových a mramorových písků o konstantní zrnitosti 1,5 mm. Odpovídá německým normám VDL RL – 06 (odolnost proti růstu plísní) a VDL RL – 07 (odolnost proti růstu řas).


 • Velikost balení                                                                        24 kg kbelík
 • Počet kusů na paletě                                                             33 (792 kg)
 • Propustnost vodních par Sd (EN ISO 7783-2)                     < 0,1 m (V1- vysoká)
 • Nasákavost ((EN 1062-3))                                                      < 0,2 kg/m2 x h0,5 (W2)
 • Spotřeba                                                                                 2,4 kg/m²
 • Vydatnost z balení                                                                 10 m²/kbelík
 • Přídržnost k podkladu                                                            ≥ 0,30 MPa
 • Tepelná vodivost (EN 1745)                                                  0,7 W/mxK
 • Zrnitost (EN 1015-1)                                                                 1,5 mm
 • Měrná hmotnost (UNI EN ISO 2811-1)                                    1,7 ± 0,1  Silk Coat 120

Tenkovrstvá probarvená omítkovina na bázi modifikovaných křemičitanů, anorganických pigmentů a přísad proti plísním a řasám, silikátových a mramorových písků o konstantní zrnitosti 1,2 mm. Odpovídá německým normám VDL RL – 06 (odolnost proti růstu plísní) a VDL RL – 07 (odolnost proti růstu řas).


 • Velikost balení                                                                        24 kg kbelík
 • Počet kusů na paletě                                                             33 (792 kg)
 • Propustnost vodních par Sd (EN ISO 7783-2)                     < 0,1 m (V1- vysoká)
 • Nasákavost ((EN 1062-3))                                                      < 0,2 kg/m2 x h0,5 (W2)
 • Spotřeba                                                                                 2,0 - 2,2 kg/m²
 • Vydatnost z balení                                                                 12 m²/kbelík
 • Přídržnost k podkladu                                                            ≥ 0,30 MPa
 • Tepelná vodivost (EN 1745)                                                  0,7 W/mxK
 • Zrnitost (EN 1015-1)                                                                 1,2 mm
 • Měrná hmotnost (UNI EN ISO 2811-1)                                    1,7 ± 0,1