Jak lze rekonstruovat degradované vlysy, římsy a lišty?PROBLÉM: restaurování poškozených vlysů, říms a lišt

Dnešní stále naléhavější stavební doba činí obnovu historických budov stále obtížnější. Použití tvarovatelných a snadno aplikovatelných malt se stává stále důležitějším.


ŘEŠENÍ: rekonstrukce ornamentů

1. Uvolněné nebo odlupující se části zcela odstraňte a povrch pečlivě vykartáčujte.

2. Důkladně omyjte proudem vody, abyste odstranili zbytky prachu nebo smogu.

3. Dokud je povrch ještě mokrý, naneste na něj omítkovou maltu PAULINSANA RINZAFFO F750.

4. Hladítkem nanášejte postupně vrstvy modelářské malty PAULINPLASTER K638, čerstvou na čerstvou, dokud
    nedosáhnete požadované tloušťky. V případě převislých aplikací se doporučuje vložení vhodné kovové
    výztuže.

5. Pro rekonstrukci lišt, říms nebo speciálních vlysů na betonových plochách použijte modelovací maltu
    LAMPORAPID K300 TIXOTROPIC, vyztuženou vlákny, modifikovanou polymery, středně rychle tuhnoucí.

6. Pokud je požadována konečná úprava PAULINPLASTER K638, použijte nízkomodulovou stěrkovou omítku
    LAMPOSOFT R500 s jemnou úpravou proti smršťování. Naopak pro dokončení středně rychle tuhnoucí
    modelovací malty LAMPORAPID K300 uhlaďte polymerem modifikovanou stěrkovací omítkou LAMPOGRIP
    R900 s protismykovou úpravou.

7. Pro úplnou a definitivní ochranu a dekoraci takto obnovených prvků můžete použít všechny mikronátěry na
    bázi akrylátové pryskyřice INFINITY 406 QUARZ, supermoderní akrylátové křemenné barvy proti plísním a
    řasám, nebo vodoodpudivé, prodyšné siloxanové nátěry SANOFINISH protiplísňový a protiřasový siloxanový
    difuzní nátěr a SILOX FINISH vodoodpudivý, prodyšný siloxanový mikronátěr, případně draselnosilikátové
    minerální nátěry SILK FINISH draselnosilikátový minerální nátěr nebo MINERAL FINISH modifikovaný
    draselnosilikátový nátěr. (Pro výběr správného základního nátěru se prosím podívejte do katalogových listů
    jednotlivých výrobků).