Jaký zvolit nátěr proti kondenzaci a napadení plísní?PROBLÉM: renovace nátěru poškozeného plísní

Ve starých užitkových místnostech - koupelnách, kuchyních, skladech dochází v důsledku nedostatečné izolace ke kondenzaci vodních par a značnému znehodnocení nátěru a vzniku plísní. Snížením tvorby kondenzace pomocí speciálních nátěrů, které snižují teplotní rozdíl mezi vnější a vnitřní stranou stěny, lze místnost učinit zdravější a obyvatelnější.


ŘEŠENÍ: antikondenzační nátěry

1. Případné plísně ošetřete roztokem algicidu a fungicidu BIOCID.

2. Vhodným kartáčem odstraňte všechny staré, odlupující se nebo loupající se nátěry.

3. Vyčistěte a odstraňte všechny stopy nečistot a prachu.

4. Proveďte případné spárování práškovým plničem KARTOFULLER pro hladké povrchy nebo LAMPOLITE R650 pro jemné                štukové povrchy.

5. Štětcem nebo válečkem naneste vrstvu vodou ředitelného, mikroemulgovaného, vysoce penetračního fixačního prostředku
    FIXACRIL, vhodně naředěného, a vyčkejte 24 hodin.

6. Naneste štětcem nebo válečkem dva nebo více nátěrů speciální antikondenzační, tepelně izolační, protiplísňové barvy
    pro interiéry na bázi dutých skleněných kuliček, TERMOCASA, s vydatností 8-10 m2/l na jeden nátěr.