Jak obnovit stěny postižené vzlínající vlhkostí?Problém: sanace vlhkého zdiva v důsledku vzlínající vlhkosti

Ve starých budovách je nejčastější příčinou znehodnocení zdiva a omítek kapilární vzlínání. Jak voda stoupá kapilárami ve zdivu vzhůru, unáší s sebou soli rozpuštěné v zemi. Jak se tyto soli (obvykle chloridy, dusičnany a sírany) odpařují, usazují se na povrchu omítky ve formě krystalů. Chloridy a dusičnany, které jsou ve vlhkých dnech silně hygroskopické, absorbují vodu, zadržují ji uvnitř zdiva, což má za následek snížení izolace a destruktivní účinky při cyklech zmrazování a rozmrazování. Sírany naproti tomu s ostatními složkami přítomnými v omítce vytvářejí expanzivní soli se značným nárůstem objemu. Nejprve omítka a poté i kůra zdiva, které jsou neustále vystaveny tomuto opotřebovávacímu působení, se nakonec rychle rozpadají.


Řešení: Boj proti vzlínající vlhkosti

1. Úplně vybourejte omítku až k ostré hraně cihly do výšky rovnající se trojnásobku tloušťky stěny nad maximální hladinou
   vzlínající vlhkosti a dbejte na odstranění všech odlomených nebo uvolněných částí.

2. Zdivo důkladně omyjte a velké trhliny uzavřete maltou.

3. Na zdivo, které je stále vlhké, nanášejte stěrkou PAULINSANA RINZAFFO F750 protisolný spojovací nátěr pro
    odvlhčovací omítky v tloušťce 5/7 mm, dokud není zdivo zcela pokryto.

4. Do 24 hodin naneste PAULINSANA INTO K670, makroporézní odvlhčovací omítku, která urychluje odpařování vzlínající
    vlhkosti, v tloušťce minimálně 2 cm.

5. Proveďte mikroporézní sokl 10-15 cm od úrovně podlahy, z celkové tloušťky omítky, s PAULINSANA RINZAFFO F750.

6. Závěrečný stěrkový nátěr vysoce prodyšnou nízkomodulovou minerální stěrkovou omítkou PAULINSANA RAS R550,
    ukončený houbovým hladítkem.

7. Jako dekorativní povrchovou úpravu doporučujeme po aplikaci sjednocujícího spojovacího nátěru SILK PF523 použít
    vysoce prodyšné výrobky, jako je difuzní, siloxanový nátěr SANOFINISH nebo všechny siloxanové výrobky řady SILOX
    nebo výrobky na bázi draselných silikátů řady SILK. Pro vnitřní povrchové úpravy lze použít vysoce prodyšné (malířské
    nebo rustikální) výrobky na bázi vápna řady MARMOLADA Line.