Jak provést hydroizolaci střechy, balkónu nebo terasy, aby byly pochůzné a voděodolné?PROBLÉM: hydroizolace vodorovné střechy balkónu nebo terasy

Máte vodorovnou střechu, terasu nebo balkón a chcete je ochránit před deštěm a UV zářením, aby nedocházelo k prosakování?


Řešení:

PODKLAD Z CEMENTOVÉHO POTĚRU

1. Podklad musí být soudržný, čistý a odmaštěný, suchý, bez prachu, usazenin a vlhkosti. Předchozí uvolněné nebo

   odlupující se nátěry musí být odstraněny.

2. V případě výskytu plísní a řas je třeba povrch ošetřit roztokem algicidního/fungicidního přípravku BIOCID a následně
    omýt proudem vody. 

3. Doporučuje se podklad zpevnit fixačními prostředky ISOMUR nebo FIXACRYL.

4. Naneste válečkem nebo štětcem přípravek UNIGUM PRO - vysoce účinná, tekutá, hydroizolační, pochůzná membrána
    vyztužená vlákny. 

5. Překrývání vrstev cca 6-8 hodin v závislosti na v závislosti na teplotách.