Jak vymalovat interiér napadený plísní?PROBLÉM: odstranění plísní ve vnitřním prostoru

Hlavními faktory ovlivňujícími růst a šíření všech mikroorganismů (v našem případě plísní, hub a řas) jsou: voda, teplota a živiny.

1. Voda: V nepřítomnosti vody se nemůže rozvíjet život, takže v substrátech, ať
   už se jedná o omítku, dřevo, malbu nebo nátěry jakéhokoli druhu, nemají
   plísně, houby a řasy možnost růstu.

2. Teplota: Rychlost rozmnožování mikroorganismů je ovlivněna teplotou.
    Nízké teploty ji zpomalují, zatímco v rozmezí +20 °C až +35 °C je dosaženo
    optimálních podmínek pro jejich rychlý růst.

3. Živiny: Kromě vody potřebují mikroorganismy živiny, jako je dusík, uhlík,
    fosfor atd. Tyto látky mohou být obsaženy v různých substrátech nebo se
    mohou ukládat se zeminou či atmosférickým prachem.


Proč se tvoří plísně?

Z výše uvedeného je zřejmé, že plísně, houby a řasy mohou růst a šířit se jak na vnitřních stěnách budov, tak na vnějších površích, což vede k hygienickým a estetickým problémům. 

Situace, kdy se plísně a houby tvoří uvnitř místností:

- nedostatečná tepelná izolace s poklesem "rosného bodu" na vnitřním povrchu, a tedy s tvorbou povrchové kondenzace.

- nedostatečná výměna vzduchu s následným zvýšením koncentrace vodní páry a tvorbou kondenzace v nejchladnějších
  místech (tepelné mosty).

- místnosti se silnou produkcí vodní páry (kuchyně, koupelny) nebo místnosti, kde probíhají zvláštní procesy (výroba sýrů
  atd.).


ŘEŠENÍ: Odborníci doporučují proti plísním:

1. Sterilizační ošetření všech povrchů v místnosti (i těch, které nejsou kontaminovány) roztokem algicidního a
   fungicidního přípravku BIOCID aplikovaným štětcem.

2. Nejméně 24 hodin po aplikaci mechanicky očistěte ošetřené povrchy kartáčováním, škrábáním nebo
    broušením. V případě vysoké koncentrace plísní ošetření opakujte.

3. Dvouvrstvá aplikace omyvatelné barvy pro interiéry, vysoce odolné proti růstu plísní MUFFANO. V případě
    křídových nebo špatně soudržných povrchů naneste předtím vrstvu vysoce penetračního fixačního prostředku      na 
    vodní bázi FIXACRIL, vhodně naředěného, a vyčkejte 6-8 hodin.