Sanofinish

Silikonová fasádní barva odolná proti plísním

.


Difuzní siloxanová fasádní  barva na bázi akryl-siloxanových kopolymerů ve vodní emulzi a minerálních plniv; velmi difúzní, vhodná také pro povrchovou úpravu sanačních omítek. Odpovídá normám EN 15457 (odolnost proti růstu hub) a EN 15458 (odolnost proti růstu řas).

Použití 
Jako exteriérová povrchová úprava minerálních povrchů, nebo povrchů opatřených sanačními omítkami. Umožňuje velmi dobrou prodyšnost vodních par a má sjednocující efekt mezi sanovaným a původním povrchem.

Podklad

Běžné minerální podklady, vápenné malty a sanační omítky.

Spotřeba

8 - 10 m2/l na jeden nátěr (doporučeny jsou 2 nátěry)


Technické parametry (Klasifikace dle EN 1062-1) :

 • Typ pojiva                                                                        akryl-siloxanové kopolymery ve vodní emulzi
 • Měrná hmotnost (EN ISO 2811-1)                                    1,60 ± 0,05 kg/l
 • Měrná hmotnost (EN ISO 2811-1)                                    1,60 ± 0,05 kg/l
 • Viskozita                                                                           20.000 cps ± 2.000
 • pH (UNI 8311)                                                                    8,5 ± 0,5
 • Suchý zbytek (UNI EN ISO 3251)                                   72 ± 2 % hm.
 • Množ. pojiva v suchém zbytku (UNI EN ISO 3251)       14 % ± 1
 • Stupeň bělosti (odečet fotospektrometrem)               90 ± 1
 • Krycí schopnost (EN ISO 6504-3)                                  > 99 na 5m2/l (třída 2)
 • Stupeň lesku (EN ISO 2813)                                            < 5 gloss při 85°
 • Průměrná tloušťka celk. suchého filmu                         80 -100 mm (E2)
 • Maximální zrno (EN ISO 787-18)                                    50 mm
 • Propustnost vodních par (EN ISO 7783-2)                   < 0,1 m při 100mm
 • Propustnost vody (EN 1062-3):                                     < 0,3 kg/m2 x h 0,5
 • Klasifikace podle 2004/42/EU:                                      hodnota VOC(2010) max. 30g/l (A/a)