Silikonové fasádní omítky


Silox 150

Fasádní tenkovrstvá probarvená hlazená omítkovina na bázi siloxanových pryskyřic s přídavky protiplísňových přísad a mramorů a křemičitého písku o konstantní zrnitosti 1,5 mm. V souladu s normami EN 15457-10 (odolnost proti růstu plísní) a EN 15458-10 (odolnost proti růstu řas).


 • Velikost balení                                                                        24 kg kbelík
 • Počet kusů na paletě                                                             33 (792 kg)
 • Propustnost vodních par Sd (EN ISO 7783-2)                     < 0,14 m (V1- vysoká)
 • Nasákavost ((EN 1062-3))                                                      < 0,15 kg/m2 x h0,5 (W2)
 • Spotřeba                                                                                 2,4 kg/m²
 • Vydatnost z balení                                                                 10 m²/kbelík
 • Přídržnost k podkladu                                                            ≥ 0,30 MPa
 • Tepelná vodivost (EN 1745)                                                  0,46 W/mxK
 • Zrnitost (EN 1015-1)                                                                 1,5 mm
 • Měrná hmotnost (UNI EN ISO 2811-1)                                    1,80 kg/l ± 0,1  Silox 120

Fasádní tenkovrstvá probarvená hlazená omítkovina na bázi siloxanových pryskyřic s přídavky protiplísňových přísad a mramorů a křemičitého písku o konstantní zrnitosti 1,2 mm. V souladu s normami EN 15457-10 (odolnost proti růstu plísní) a EN 15458-10 (odolnost proti růstu řas).


 • Velikost balení                                                                        24 kg kbelík
 • Počet kusů na paletě                                                             33 (792 kg)
 • Propustnost vodních par Sd (EN ISO 7783-2)                     < 0,14 m (V1- vysoká)
 • Nasákavost ((EN 1062-3))                                                      < 0,15 kg/m2 x h0,5 (W2)
 • Spotřeba                                                                                 2,0-2,2 kg/m²
 • Vydatnost z balení                                                                 12 m²/kbelík
 • Přídržnost k podkladu                                                            ≥ 0,30 MPa
 • Tepelná vodivost (EN 1745)                                                  0,46 W/mxK
 • Zrnitost (EN 1015-1)                                                                 1,2 mm
 • Měrná hmotnost (UNI EN ISO 2811-1)                                    1,80 kg/l ± 0,1  Silox 100

Fasádní tenkovrstvá probarvená hlazená omítkovina na bázi siloxanových pryskyřic s přídavky protiplísňových přísad a mramorů a křemičitého písku o konstantní zrnitosti 1,0 mm. V souladu s normami EN 15457-10 (odolnost proti růstu plísní) a EN 15458-10 (odolnost proti růstu řas).


 • Velikost balení                                                                        24 kg kbelík
 • Počet kusů na paletě                                                             33 (792 kg)
 • Propustnost vodních par Sd (EN ISO 7783-2)                     < 0,14 m (V1- vysoká)
 • Nasákavost ((EN 1062-3))                                                      < 0,15 kg/m2 x h0,5 (W2)
 • Spotřeba                                                                                 1,8 - 2,0 kg/m²
 • Vydatnost z balení                                                                 14 m²/kbelík
 • Přídržnost k podkladu                                                            ≥ 0,30 MPa
 • Tepelná vodivost (EN 1745)                                                  0,46 W/mxK
 • Zrnitost (EN 1015-1)                                                                 1,0 mm
 • Měrná hmotnost (UNI EN ISO 2811-1)                                    1,80 kg/l ± 0,1  


Silox 70

Fasádní tenkovrstvá probarvená hlazená omítkovina na bázi siloxanových pryskyřic s přídavky protiplísňových přísad a mramorů a křemičitého písku o konstantní zrnitosti 0,7 mm. V souladu s normami EN 15457-10 (odolnost proti růstu plísní) a EN 15458-10 (odolnost proti růstu řas).


 • Velikost balení                                                                        24 kg kbelík
 • Počet kusů na paletě                                                             33 (792 kg)
 • Propustnost vodních par Sd (EN ISO 7783-2)                     < 0,14 m (V1- vysoká)
 • Nasákavost ((EN 1062-3))                                                      < 0,15 kg/m2 x h0,5 (W2)
 • Spotřeba                                                                                 1,6 -1,8 kg/m²
 • Vydatnost z balení                                                                 16 m²/kbelík
 • Přídržnost k podkladu                                                            ≥ 0,30 MPa
 • Tepelná vodivost (EN 1745)                                                  0,46 W/mxK
 • Zrnitost (EN 1015-1)                                                                 0,7 mm
 • Měrná hmotnost (UNI EN ISO 2811-1)                                    1,80 kg/l ± 0,1