Akrylátové fasádní omítky

Nátěry a omítkoviny na bázi akrylátových pryskyřic chrání podklad předatmosferickými vlivy, výkyvy teplot a uv zářením. Vynikají předevšímsvou širokou barevnou škálou. Lze je velmi snadno přizpůsobit přesně tomu odstínu, který vystihuje vaši povahu.

Výhody akrylátové řady

Akrylátová řada Paulín je vyvinutá tak, aby oslnila sytostí odstínů a jasností barev. To je činí jedinečné a nepřehlédnutelné. Velmi široká barevná škála Vám umožňuje zvolit odstín, který bude dokonale vystihovat Vaši osobnost. Omítky akrylátové řady mohou být snadno aplikovány na jakýkoliv podklad, jak minerální, tak syntetický. Poskytují vynikající mechanickou odolnost, vysokou přídržnost k podkladu a jsou voduodpudivé. Fasády na bázi akrylátových pryskyřic si díky UV stabilizátorům uchovávají po dlouhou dobu svoji krásu.


Class Coat 120,150

Tenkovrstvá povrchová úprava pro exteriéry i interiéry na bázi akrylátových kopolymerů ve vodní emulzi, mramorových písků, světlostálých pigmentů a aditiv. 

Použití:

Fasádní povrchová úprava odolná vůči povětrnostním vlivům a světlu na stěnách či fasádách omítaných budov, s přidáním aditiva je vhodná i na VKZS. Je možno aplikovat i v interiérech.

 • Velikost balení                                                                      24 kg kbelík
 • Počet kusů na paletě                                                             33 (792 kg)
 • Propustnost vodních par Sd (EN ISO 7783-2)                           < 0,5 m 
 • Nasákavost ((EN 1062-3))                                                      < 0,15 kg/m2 x h0,5 (W2)
 • Spotřeba                                                                              2,0-2,2 kg/m²
 • Vydatnost z balení                                                                 12 m²/kbelík
 • Přídržnost k podkladu                                                            ≥ 0,30 MPa
 • Tepelná vodivost (EN 1745)                                                    0,59 W/mxK
 • Zrnitost (EN 1015-1)                                                              1,2 mm
 • Měrná hmotnost (UNI EN ISO 2811-1)                                     1,70 kg/l ± 0,1  

Graf Coat 180

Plastická kontinuální exteriérová i interiérová povrchová úprava s efektem rýhování na bázi akrylových kopolymerů, světlostálých
pigmentů, aditiv a křemenného písku o zrnitosti 1,5; 1,8 a 2,2 mm.

Použití:

Povrchová úprava s výbornou odolností proti atmosférickým vlivům, solím, vodě a plísním, je voděodpudivá, barevně stálá a je vhodná tam,
kde se vyžaduje hodnotná povrchová úprava se škrábaným vzhledem.

 • Velikost balení                                                                      24 kg kbelík
 • Počet kusů na paletě                                                             33 (792 kg)
 • Propustnost vodních par Sd (EN ISO 7783-2)                           < 0,4 m 
 • Nasákavost ((EN 1062-3))                                                      < 0,2 kg/m2 x h0,5 (W2)
 • Spotřeba                                                                              2,8-3,0 kg/m²
 • Vydatnost z balení                                                                 8 m²/kbelík
 • Přídržnost k podkladu                                                            ≥ 0,60 MPa
 • Tepelná vodivost (EN 1745)                                                    0,76 W/mxK
 • Zrnitost (EN 1015-1)                                                              1,8 mm
 • Měrná hmotnost (UNI EN ISO 2811-1)                                     1,8 kg/l ± 0,1