Certifikáty


První obrázek

Certifikát vysoké kvality

 Vytvořili jsme logo "CERTIFIKÁT VYSOKÉ KVALITY", které identifikuje všechny certifikované produkty a cykly:


První obrázek

Thing free

"zdraví a čisté životní prostředí" Paulín je značka, která identifikuje řadu vodou ředitelných výrobků a výrobků bez rozpouštědel od firmy Paulín.

Interní laboratoř vyvinula výrobky s vlastnostmi, které jsou určeny pro všechny ty, kteří kladou důraz na zdraví a okolní prostředí. Dnes totiž, více než kdy předtím, společnost věnuje pozornost výrobkům s takovými vlastnostmi, jenž jsou velmi vhodné nejen pro profesionální, ale i pro hobby použití. Právě proto firma Paulín vyvinula uvedenou značku na trh.

Nařízení 2004/42/EU:. obsah těkavých látek v nátěrových hmotách:

  • Normativa: nařízení 2004/42/EU, které v bylo v Itálii přijato vládním nařízením 27. Března 2006 č. 161 a upraveno vládním nařízením 14. Února 2008 č. 33 definuje maximální obsah těkavých látek (VOC) v nátěrových výrobcích pro stavebnictví a pro karosářství.
  • Účel nařízení: snížit atmosférické zamoření, které plyne z účinků těkavých organických sloučenin na tvorbu troposférického ozónu. Nařízení není tedy ukazatelem kvality výrobku, ta je určována povinnými a dobrovolnými technickými normami.
  • Kdo je zahrnut do procesu dodržování nařízení? Je do něj zahrnutý celý řetězec od výrobce - přes prodejce až k uživateli, tak jak uvádí článek 6 vládního nařízení 27. Března 2006. Č. 161.

Dbát zřetel na zdraví a životní prostředí, při udržení vysoké úrovně kvality je cíl, k němuž firma Paulín směřuje. Toto logo je potvrzením pro ty produkty, které splňují a dodržují všechny tyto hodnoty a proto na nich a na každém jejich balení bude umístěno.


První obrázek

Označení CE

Aby bylo možné svítidlo prodávat v regionu EU/EES, musí být vybaveno značkou CE.

Označení CE, které je povinné, znamená, že výrobce osvědčuje úřadům, že výrobek odpovídá příslušným bezpečnostním požadavkům v rámci EU. U většiny produktů není vyžadováno nestranné testování.