Elastomerové barvy

Výrobky elastomerové řady Paulín jsou nejúčinnějším a okamžitým řešením pro překrytí a sanaci degradovaného povrchu fasád od trhlin a prasklin.  


Výhody řady

Tepelné výkyvy, eroze atmosférickými vlivy a nevhodně zvolená fasáda se špatnými mechanickými vlastnostmi jsou příčiny proč se na fasádách

tvoří trhliny více nebo méně hluboké, které se pak stanou ideálním prostorem pro tvorbu plísní a průnik vody a agresivních látek. Tato situace v dlouhodobém horizontu vede k degradaci materiálů a z toho vyplývající škody vážného rozsahu a snížení bezpečnosti celé budovy. Elastomerová řada výrobků Paulín je určená k předcházení vzniku a sanacím těchto poruch. U budov může být běžně poškození způsobeno vnějšími nebo vnitřními faktory.


Obvyklé vnější příčiny:

Sedání stavby lokální koncentrace zatížení dlouhodobé nebo nahodilé vibrace (doprava, zemětřesení apod.).

Obvyklé vnitřní příčiny:

Smrštění a dilatace materiálu vlivem změn vlhkosti a teploty chemické reakce stavebních materiálů.

Všechny tyto faktory mohou způsobit více či méně významné poškození struktur nebo jednotlivých prvků budovy, a usnadní se tak vstup vlhkosti a dojde k urychlení degradace a stárnutí celé konstrukce. Prevencí proti těmto jevům je právě včasná aplikace elastických povrchových úprav.

Elastomerové tenkovrstvé omítky a nátěry řady Paulín tvoří kompaktní exteriérový film, který umožní zákrytí trhlin a velmi dobře sanují poškozený podklad. Jejich elasticita je uchována jak při nízkých či vysokých teplotách. Jsou vodoodpudivé a nepropustné, čímž zabraňují, aby se voda vsakovala a tím se zvyšují hydroizolační i tepelněizolační vlastnosti. Po ošetření fasád elastomerovou řadou vaše fasáda znovu nalezne.

Elastomerová řada paulín

Výrobky této řady, lze rozdělit do různých skupin, kdy každá řeší různé problémové situace. Celá řada je doplněna následujícími doplňkovými produkty:


Produkty

Elastofinish 

elastická kontinuální nepropustná fasádní povrchová úprava 

Elastická kontinuální nepropustná fasádní povrchová úprava na bázi elastomerových pryskyřic, světlostálých pigmentů a karbonátových písků o granulometrii max. 0,2 mm. Tvoří lehce zdrsnělý povrch, který je zcela přilnavý, elastický, prodyšný a nepropustný vodě. V souladu s normou EN1504-2:2005 (systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí) pro danou třídu: hydrofobní impregnace (H) v souladu s 1.1 (ochrana proti riziku pronikání), 2.1 (regulace vlhkosti), 8.1 (zvýšení odporu omezením obsahu vlhkosti) programové prohlášení 4, příloha ZA.3f.

Použití:

Pro ochranu fasád proti infiltraci vody, kyselým dešťům, proti následkům při mrznutí a tání, proti škodlivým povětrnostním vlivům a slunečnímu svitu. Vyrovnává možnost tvoření trhlin až do 0,2 mm a je obzvláště vhodný pro rozpraskané a časem poničené fasády. Je vhodný i pro vnitřní použití

 • Velikost balení                                                                  14 l kbelík
 • Počet kusů na paletě                                                         33 (638 kg)
 • Spotřeba                                                                          2,5-3 m2/l
 • Vydatnost z balení                                                             42 m²/kbelík 
 • Stupeň lesku (bod 5-EN ISO 2813)                                     < 5 gloss při 85° (G3-mat)
 • Měrná hmotnost (UNI EN ISO 2811-1)                                 1,38 ± 0,05 kg/l   

Elastoras

elastická vyhlazovací hmota pro exteriérové povrchy s prasklinami způsobenými plastickým smrštěním omítky

Elastická disperzní vyhlazovací hmota pro exteriérové povrchy stěn s prasklinami způsobenými plastickým smrštěním omítky na bázi elastomerních pryskyřic ve vodní uhličité emulzi ,vybraných písků a přísad. Vhodné i pro vertikální zateplování.

Použití:

Pro sanaci povrchů, které vykazují praskliny způsobené plastickým smrštěním nové omítky, tak staré omítky již opatřené nátěrem nebo plastickou povrchovou úpravou.

 • Velikost balení                                                                24 kg kbelík
 • Počet kusů na paletě                                                       33 (792 kg)
 • Spotřeba                                                                       1,9 - 2,2 kg/m2 na nátěr
 • Měrná hmotnost (UNI EN ISO 2811-1)                              1,6 ± 0,1 kg/l  

Elastomedio

základový nátěr s vláknem pro soudržné, ale popraskané fasády 

Vodou ředitelný mezinátěr s elastomerem ve vodné emulzi, s minerálními přísadami a anorganickými pigmenty. 

Použití:

Nátěr je vhodný pro fasády i zdivo v exteriéru, kde se vyskytují mikrotrhliny nebo praskliny, aplikovaný jako mezinátěr před konečnou elastomerickou úpravou. Vhodný pro zapuštění do výztužné tkaniny jako meziprodukt pro následnou úpravu s ELASTOFINISHEM v souladu s normou UNI EN 1062-7 (stanovení vlastností odolnosti vůči popraskání) třída A4.

 • Velikost balení                                                              24 kg kbelík
 • Počet kusů na paletě                                                     33 (792 kg)
 • Spotřeba                                                                      0,7-0,6 kg/ m2 při dvou nátěrech
 • Měrná hmotnost (UNI EN ISO 2811-1)                            1,4 ± 0,1 kg/l    

Flex Coat

exteriérová, tenkovrstvá povrchová úprava se zvýšenou pružností a prodyšností 

Exteriérový nátěr s vysokým stupněm flexibility a dobrou prodyšností, na bázi elastomerických pryskyřic, anorganických pigmentů a vybraných pískůo zrnitosti max. 0,2mm.

Použití:

K ochraně a dekoraci omítek s vlasovými trhlinkami v důsledku smrštění s maximální velikostí do 0,1 mm. Vhodné také pro aplikaci v interiéru. 

 • Velikost balení                                                              24 kg kbelík
 • Počet kusů na paletě                                                     33 (792 kg)
 • Spotřeba                                                                      0,7 - 1,0 kg/m2 na jeden nátěr
 • Měrná hmotnost (UNI EN ISO 2811-1)                             1,50 kg/l ± 0,05          

Sigilgum Extra

elastomerický vodou ředitelný tmel pro vyplňování prasklin s možností vložení polyesterového rouna 

Elastomerický vodou ředitelný tmel pro vyplňování prasklin s možností vložení polyesterového rouna nebo sítě pro zateplovací systém

Použití:

Pro sanaci exteriérových stěn postižených trhlinami – prasklinami způsobenými tepelným pohybem nebo plastickým smrštěním základní omítky.

 • Velikost balení                                                                   5 kg, 24 kg kbelík
 • Měrná hmotnost (UNI EN ISO 2811-1)                                 1,40 ± 0,05 kg/l