Jak ochránit odhalený beton, aniž by se změnil jeho vzhled?

PROBLÉM: ochrana přírodního kamene a betonu beze změny estetiky

Degradace exponovaného betonu a přírodního kamene souvisí především se dvěma faktory: vnějším prostředím a povahou samotného materiálu (mechanická pevnost/poréznost). Mechanické působení vody při cyklech zmrazování a rozmrazování způsobuje rozpad povrchu prvků. Chemické působení oxidu siřičitého v kombinaci s vodou dává vzniknout kyselým dešťům, které napadají vápenec. Tyto kombinované účinky způsobují rychlé stárnutí povrchové vrstvy prvků, a proto je důležité provádět preventivní opatření. Pokud nechcete měnit estetický vzhled artefaktu, můžete zasáhnout pomocí přípravků, které jednoduše zvýší hydrofobicitu podkladu, a tím ztíží nasákavost. Pokud je zároveň nutná nebo žádoucí konsolidace podkladu, je možné zasáhnout pomocí transparentních akrylátových hydroizolačních výrobků. V tomto druhém případě dojde ke změně lesku a intenzity barvy ("mokrý efekt").


isomur_hydromur_flashpaint.jpeg

ŘEŠENÍ: ochranné a zpevňující materiály

Případné plísně by měly být ošetřeny roztokem algicidu a fungicidu BIOCID.

Po 24 hodinách důrazně očistěte povrch od inkrustací. Oddělitelné částice je třeba odstranit mechanicky.

Všechny povrchy omyjte vysokým tlakem.

Po 24 hodinách naneste transparentní ochranný siloxanový přípravek HYDROMUR s perleťovým efektem v jedné nebo více vrstvách.