Jak opravit částečně popraskanou fasádu?

PROBLÉM: obnova popraskané fasády

V budovách mohou být praskliny obvykle způsobeny vnějšími nebo vnitřními faktory. Mezi nejčastější vnější příčiny patří: porucha základů, koncentrace zatížení, neustálé vibrace. Nejčastějšími vnitřními příčinami jsou: smršťování nebo rozpínání materiálů, chemické reakce. Praskliny mohou být způsobeny změnami vlhkosti stavebních prvků nebo změnami teploty.

Všechny tyto faktory mohou způsobit více či méně závažná poškození konstrukcí nebo jednotlivých stavebních prvků tím, že podporují pronikání vlhkosti, která urychluje degradaci a stárnutí celé konstrukce. Změny teplot, povětrnostní eroze a použití výrobků se špatnými mechanickými vlastnostmi na fasádách podporují vznik více či méně hlubokých trhlin v omítce, které se stávají nejsnadnějším terénem pro napadení plísněmi a pronikání vody a agresivních látek.

Tato situace vede z dlouhodobého hlediska k rozpadu materiálů a následně ke snížení izolační schopnosti stěny, přičemž dochází i k vážnému poškození zdiva, a tím i bezpečnosti celé budovy.

Chemické složení řady Paulin obsahuje vysoce elastické a voděodolné elastomerní pryskyřice, které tyto problémy účinně řeší, obnovují poškozené části s bezvadným krycím účinkem a navracejí podkladu stabilitu a estetickou hodnotu.

 


jama.jpeg

Změny teplot, eroze způsobená atmosférickými vlivy a použití výrobků se špatnými mechanickými vlastnostmi na fasádách podporují vznik více či méně hlubokých trhlin v omítce, které se stávají nejsnadnějším terénem pro napadení plísněmi a pronikání vody a agresivních látek. Tato situace vede v dlouhodobém horizontu k rozpadu materiálů a následně ke snížení izolační schopnosti stěny, až k vážnému poškození zdiva, a tím i bezpečnosti celé budovy. Chemické složení řady Paulin obsahuje vysoce elastické a voděodolné elastomerní pryskyřice, které tyto problémy účinně řeší, obnovují poškozené části s bezvadným krycím účinkem a navracejí podkladu stabilitu a estetickou hodnotu.


KLASIFIKACE TRHLIN PODLE EN 1062-7:2004 (E)

Třída trhlin A1 < 100 μm (0,10 mm)

Jedná se o velmi jemné trhliny, které jsou obtížně viditelné, protože zasahují pouze horní část omítky. Někdy jsou patrné pouze při navlhčení povrchu a téměř vždy se jeví jako velmi jemná síť.

Třída trhlin A2 < 250 μm (0,25 mm)

Jsou patrné, když vlhká stěna začne vysychat, v případě prasklin voda pronikla hlouběji, a proto vysychají později. Trhliny mají síťovitý tvar a jsou obvykle velmi jemné. Tato síťovitost je obvykle velká asi 20 cm a postihuje více vnější část omítky a méně vnitřní část. Obvykle je způsobena špatným nanášením nebo nedostatečnou aplikací omítky.

Třída trhlin A3 < 500 μm (0,50 mm)

Obvykle postihují omítku nebo povrchovou část betonu. Jsou způsobeny smršťováním během fáze tuhnutí a mohou být hluboké 3 až 15 mm.

Třída trhlin A4 < 1250 μm (1,25 mm)

Jedná se o větší trhliny, mohou mít lineární průběh a často zasahují i do konstrukce. Podporují pronikání dešťové vody.

Třída trhlin A5 < 2500 μm (2,5 mm)

Obvykle zasahují do konstrukce a jsou způsobeny rozdílnou roztažností různých stavebních materiálů nebo poruchou konstrukce. Před zásahem zkontrolujte, zda se jev stabilizoval a zda byly odstraněny příčiny.


Zdroj dynamické sekce: Oprava trhlin (Fotogalerie)