Jak ošetřit vnější fasádu napadenou plísní?

PROBLÉM: nový nátěr venkovní fasády napadené plísní

Situace, kdy dochází k růstu plísní a řas na vnějších stěnách:
  • budovy na severu s malým množstvím slunečního svitu a vystavené silnému dešti.
  • budovy v oblastech s velmi vlhkým klimatem a obklopené velkým množstvím vegetace.
  • budovy postavené a dokončené z porézních materiálů, které obtížně uvolňují absorbovanou vlhkost.


BIOCID.jpeg

ŘEŠENÍ I.:

Doporučuje se pro napadení v raném stádiu, kdy se houba usazuje ještě povrchově.
  1. Sterilizační ošetření všech vnějších povrchů (i těch, které nejsou kontaminovány) roztokem algicidu a fungicidu proti plísním BIOCID, aplikujte štětcem.
  2. Nejméně 24 hodin po aplikaci ošetřené povrchy mechanicky očistěte vysokotlakým zařízením, kartáčováním, oškrábáním nebo broušením.
  3. Přetření omítkoviny fasádními barvami na bázi siloxanových pryskyřic s přídavky protiplísňových přísad SANOFINISH nebo NANOTECH SILOX FINISH s přídavky nanočástic.

ŘEŠENÍ II.:

Toto řešení je vhodné v případě intenzivního napadení, které se na fasádě vyskytuje již řadu let.
  1. Čištění všech vnějších povrchů (i těch, které nejsou kontaminovány) pomocí SOLUZIONE COMBAT.
  2. Po několika minutách důkladně opláchněte nízkotlakým čisticím prostředkem, abyste zcela odstranili všechny stopy ošetření, a nechte důkladně vyschnout. Během oplachování vzniká pěna, pokračujte v mytí, dokud nezmizí.
  3. Sterilizační ošetření všech vnějších povrchů (i těch, které nejsou znečištěné) roztokem algicidů a fungicidů BIOCID PLUS aplikovaným štětcem, který hloubkově inervuje houby a hydrofobizuje kapilární působení stávající povrchové úpravy.
  4. Finální fasádní nátěr s přídavky fungicidních a algicidních látek SANOFINISH, NANOTECH SILOX FINISH

Silossanici_plastica.jpeg