Jak renovovat stěny znečištěné skvrnami nebo kouřem?

PROBLÉM: renovace a izolace extrémně špinavých stěn se skvrnami a kouřem

Velmi často se stěny vnitřních místností, veřejných i soukromých, ve velmi krátké době znečistí kouřem, smogem a nepříjemnými skvrnami. Nezbytnou se stává rychlá a vhodná výmalba a zároveň prevence opakování problému.


blockaxif, hydromur.jpeg

ŘEŠENÍ: Odborník doporučuje proti skvrnám:

  1. Případné plísně ošetřete roztokem algicidu a fungicidu BIOCID.
  2. Vhodným kartáčem odstraňte všechny staré, odlupující se nebo loupající se nátěry.
  3. Vyčistěte a odstraňte všechny stopy nečistot a prachu.
  4. Proveďte případné spárování práškovým plničem KARTOFULLER pro hladké povrchy nebo LAMPOLITE R650 pro jemné štukové povrchy.
  5. Štětcem nebo válečkem naneste vrstvu fixačního tmelu ISOMUR na bázi rozpouštědel.
  6. Štětcem nebo válečkem naneste dvě nebo více vrstev speciální barvy BLOCKAFIX na bázi rozpouštědel odolné proti skvrnám a kouři, bez zápachu, zředěné ředidlem PINOSOLVE.