Nátěry betonových konstrukcí

Proctilcemento C

exteriérový akrylátový nátěr na pohledové betony

Speciální nátěr pro interiér i exteriér proti plísním a řasám, na bázi akrylových kopolymerů v vodní emulzi, světlostálých pigmentů, křemene a mikronizovaných inertních přísad. Splňuje požadavky EN 15457 (Odolnost proti růstu hub) a EN 15458 (Odolnost proti růstu řas). Odpovídá normě 1504-2:2005 (ochranné systémy pro betonové povrchy) pro třídy povlaků (C) v souladu se zásadami 1.3 (ochrana proti průniku), 2.2 (regulace vlhkosti), 8.2 (zvýšení odpor) programové prohlášení 4, ZA.3f dodatku.

Použití:

Jako konečná exteriérová i interiérová úprava povrchů betonů vyrobených z nejrůznějších druhů cementů pro jejich ochranu před atmosférickými vlivy. Umožňuje prostupnost par a zabezpečuje úplnou nepropustnost vůči vodě a zabraňuje další karbonataci betonu a tím účinně zabraňuje korozi a degradaci železobetonových konstrukcí.

  • Velikost balení                                                                        14 l kbelík
  • Spotřeba                                                                                 8 - 12 m²/l na jeden nátěr
  • Vydatnost z balení                                                                  70 m²/kbelík při dvou nátěrech
  • Měrná hmotnost (UNI EN ISO 2811-1)                                   1,37 ± 0,05 kg/l 

Lampoprimer

pasivační a základový nátěr pro armovací výztuže


Pasivace a antikorozní ochrana výztuží železobetonu.

  • Velikost balení                                                                          5 kg kbelík
  • Spotřeba                                                                                   cca 50 g/m² na jeden nátěr
  • Měrná hmotnost (UNI EN ISO 2811-1)                                    1,2 ± 0,05 kg/l