Opravné a vyhlazovací fasádní malty

Paulinplaster K638

tvarovatelná malta se střední dobou tuhnutí

Tvarovatelná malta se střední dobou tuhnutí, s nízkým modulem pružnosti na základě hydraulických modifikovaných pojiv, syntetických vláken, nezmýdelnitelných látek, křemičitých písků a speciálních aditiv.

Použití:

Vhodná pro konzervaci a obnovu starých omítek, rekonstrukce říms a ozdobných lišt.

  • Velikost balení                              22 kg 
  • Spotřeba                                     cca 14 kg/m2 směsi/na m2 při 10 mm tloušťky 

Lamposoft R500

vyhlazovací malta pro obnovu starých omítek

Vyhlazovací malta bez smrštění s nízkým modulem pružnosti pro obnovu starých omítek.

Použití:

Obnova starých omítek, výplň trhlin, vyhlazovací malta pro úpravu minerálních povrchů, pro konečnou úpravu starých omítek po použití tvarovatelné malty PAULINPLASTER K638.

  • Velikost balení                                      22 kg 
  • Spotřeba                                             1,2 - 1,3 kg/m2 při 1mm tloušťky   

Mineral Civil

Jemná univerzální minerální malta pro exteriér a interiér

Jemná opravná adhezní malta na minerální bázi pro renovaci v exteriéru a interiéru. Malta MINERAL CIVIL – klasifikace dle GP - CS III dle DIN / ČSN EN 998-1.

Použití:

K převrstvení a vyrovnání nosných starých omítek nebo nátěrů, jako malta pro vložení armovací tkaniny, jako adhezní omítka na hladké minerální plochy.

  • Velikost balení                                                22 kg 
  • Spotřeba                                                        1,4 kg/m2 na 1 mm tloušťky omítky    

S 280

vyhlazovací a vysprávková plnící malta 

Vyhlazovací a vysprávková plnicí hmota v prášku pro interiér a exteriér s vysokou plnicí schopností.

Použití:

Pro vyplnění děr a trhlin v betonu a běžných minerálních podkladů.

  • Velikost balení                                  5 kg, 22 kg 
  • Spotřeba                                          cca 1,2 - 1,25 kg/m2 při tloušťce vrstvy 1 mm