Opravné malty na beton

Tenacite

tvarovatelná tixotropní malta na beton se střední dobou tuhnutí

Tvarovatelná tixotropní malta se střední dobou tuhnutí, na bázi speciálních modifikovaných hydraulických pojiv, syntetických polyakrylonitrilových vláken, díky kterým se dosáhne vysoké přilnavosti a odolností proti zmýdelnění, a s křemitany s vybranou granulometrií a speciálních přísad proti smrštění.

Splňuje požadavky EN1504-9 (Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí: Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody ČÁST 9: Obecné zásady pro používání výrobků a systémů) a minimální požadavky ČSN EN 1504-3 (Opravy se statickou funkcí a bez statické funkce) pro nestrukturální malty tř. R3 v souladu s metodami 3.1 (Nanášení malty ručně), 4.4 Doplnění malty nebo betonu – reprofilace, 7.1 (Zvětšení tloušťky krycí vrstvy výztuže dodatečně nanesenou cementovou maltou nebo betonem), 7.2 (Náhrada kontaminovaného nebo vyzrálého betonu). Prohlášení o shodě v souladu s normou EN 1504-7 bod 11.2 ( ochrana proti korozi výztuží) Prohlášení o shodě podle EN 1504-3 č. 170-CPR-0514 .

Použití:

Pro strukturální rekonstrukce betonových sloupů, rekonstrukce krycích vrstev výztuží betonu, přední oživení poškozených balkonů, rekonstrukce říms a vyhlazení velkých kaveren.

  • Velikost balení                                   25 kg 
  • Spotřeba                                          cca 16,5 kg/m2 při 10 mm tloušťky    

Katalog TENACITE náhled.jpeg.png KATALOG - TENACITE (PDF) 

Lampotix K100

tixotropní malta pro opravu betonu

Tixotropní malta vyztužená vlákny, polymerově modifikovaná s normální dobou tuhnutí, na bázi speciálních hydraulických pojiv upravených polyakrylonitrilových vláken, křemičitého písku a speciálních přísad proti smrštění s velmi vysokou odolností proti saponifikaci.

Splňuje požadavky EN 1504-9 ("Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí : Definice, požadavky, řízení jakosti a posuzování shody, Část 9: Obecné zásady pro používání výrobků a systémů") a minimální požadavky ČSN EN 1504-3 (opravy se statickou funkcí a bez statické funkce) pro nestrukturální malty tř. R2 podle 3.1 a 3. 2, 7.1.a 7.2.  

Použití:

Pro rekonstrukce betonových pilířů, krycích vrstev výztužných prvků ze železobetonu, k rekonstrukci poškozených říms, balkonů a jako pačok na betonové podklady.

  • Velikost balení                                        22 kg 
  • Spotřeba                                               cca 16 - 17 kg/m2 při 10 mm tloušťky  

Lampogrip R900

vyhlazovací malta pro opravu betonu

Vyhlazovací malta pro betonové podklady se středně rychlou dobou tuhnutí. Na bázi speciálních hydraulických pojiv a vysoce pevných polymerů se zvlášť vysokou odolností proti saponifikaci, křemenného písku a speciálních přísad proti smrštění. Má antikarbonatační vlastnosti.

Splňuje požadavky EN1504 - 9 ("Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí: Definice, požadavky, řízení jakosti a posuzování shody. Obecné zásady pro používání výrobků a systémů") a minimální požadavky ČSN EN 1504 – 3 (opravy se statickou funkcí a bez statické funkce) pro nestrukturální malty tř. R2 v souladu se zásadami třídy 3.1 a 3.2, 7.1.a 7.2.  

Použití:

Pro vyhlazení a vyrovnání povrchu betonu.

  • Velikost balení                                    22 kg 
  • Spotřeba                                            cca 1,4 – 1,5 kg /m2 na 1 mm tloušťky