Silikátové fasádní omítky

Výhody silikátové řady

Silikátové omítky Paulín představují ideální řešení pro podklady, které vyžadují vyšší ochranu před vlhkostí. Díky svému složení jsou v souladu s životním prostředím, chrání zdivo a umožňují mu dýchat.

Dlohoutrvající spojení

Silikátové nátěry Paulín jsou tvořeny pojivem na bázi draselného vodního skla. To je odlišuje a činí výjmečnými oproti ostatním. Na podklad nejsou vázány pouze fyzikálně, ale i chemicky, díky čemuž získávají natolik vysoké pevnostní charakteristiky, jakých nedosahuje žádný jiný nátěr. K vytrvzování dochází působením vzdušného CO2 a výsledkem reakce je gel kyseliny křemičité, který pojí častice pigmentů a plniv v nátěru. Kyselina křemičitá reaguje také s pískem obsaženým v omítce a nátěr se proto váže chemicky na podklad. Tímto dochází k vytvoření jednotné vrstvy, čímž se eliminuje napětí mezi nátěrem a samotným podkladem a zabrání se odlupování. Silikátové barvy a omítky umožňují díky nízkému difuznímu odporu pro vodní páry zdivu dýchat, chrání ho před atmosferickými vlivy a jsou odolné vůči znečištění. Proto jsou silikátové barvy a omítky vhodné pro restaurování a zkrášlování minerálních podkladů, zvlášť vhodné jsou pro rekonstrukce historicky cenných objektů. Další vyhodou jejich použití je jistota získání jasných a trvanlivých odstínů, odolných vůči nepříznivým vlivům.


Silk Coat 150

Tenkovrstvá probarvená omítkovina na bázi modifikovaných křemičitanů, anorganických pigmentů a přísad proti plísním a řasám, silikátových a mramorových písků o konstantní zrnitosti 1,5 mm. Odpovídá německým normám VDL RL – 06 (odolnost proti růstu plísní) a VDL RL – 07 (odolnost proti růstu řas).

 • Velikost balení                                                                        24 kg kbelík
 • Počet kusů na paletě                                                               33 (792 kg)
 • Propustnost vodních par Sd (EN ISO 7783-2)                             < 0,1 m (V1- vysoká)
 • Nasákavost ((EN 1062-3))                                                        < 0,2 kg/m2 x h0,5 (W2)
 • Spotřeba                                                                                2,4 kg/m²
 • Vydatnost z balení                                                                   10 m²/kbelík
 • Přídržnost k podkladu                                                              ≥ 0,30 MPa
 • Tepelná vodivost (EN 1745)                                                      0,7 W/mxK
 • Zrnitost (EN 1015-1)                                                                1,5 mm
 • Měrná hmotnost (UNI EN ISO 2811-1)                                       1,7 ± 0,1  

Silk Coat 120

Tenkovrstvá probarvená omítkovina na bázi modifikovaných křemičitanů, anorganických pigmentů a přísad proti plísním a řasám, silikátových a mramorových písků o konstantní zrnitosti 1,2 mm. Odpovídá německým normám VDL RL – 06 (odolnost proti růstu plísní) a VDL RL – 07 (odolnost proti růstu řas).

 • Velikost balení                                                                        24 kg kbelík
 • Počet kusů na paletě                                                               33 (792 kg)
 • Propustnost vodních par Sd (EN ISO 7783-2)                             < 0,1 m (V1- vysoká)
 • Nasákavost ((EN 1062-3))                                                        < 0,2 kg/m2 x h0,5 (W2)
 • Spotřeba                                                                                2,0 - 2,2 kg/m²
 • Vydatnost z balení                                                                   12 m²/kbelík
 • Přídržnost k podkladu                                                              ≥ 0,30 MPa
 • Tepelná vodivost (EN 1745)                                                      0,7 W/mxK
 • Zrnitost (EN 1015-1)                                                                1,2 mm
 • Měrná hmotnost (UNI EN ISO 2811-1)                                       1,7 ± 0,1