Silikonové fasádní omítky

Proč zvolit silikonovou omítku značky Paulín?

Siloxany jsou organokřemičité sloučeniny - polymery, jejichž základním řetězec je tvořen střídajícími se atomy křemíku a kyslíku s navázáním dalších funkčních skupin.

Jedná se o neprogresivnější typ fasádních nátěrových hmot. Nevytváří souvislý film nýbrž vrstvu s mikropóry, s extrémně nízkou nasákavostí. Díky vysokému smáčecímu úhlu vznikají mezifázová napětí, která způsobují, že voda na jejich povrchu zůstává "sbalená" a kapky vody se na povrchu nerozlévají. Nátěr tak dokonale chrání fasádu proti ušpinění i průniku srážkové vody. Kapalná voda na rozdíl od vody v plynném stavu prakticky nemůže nátěrem procházet. Nátěry mají výbornou kryvost, vysokou paropropustnost a jejich barevnost je velmi rovnoměrná i na velkých plochách bez ohledu na barevný odstín. Jsou určeny především pro vysoce kvalitní nátěry reprezentativních fasád i historicky cenných objektů.

Dlouhodobě perfektní stav fasády

Voduodpudivost silikonu nedovolí, aby se špína usadila na omítce a omítka se takto čistí každou dešťovou kapkou. Déšť se stává velmi významným při odstraňování smogového nánosu a prachu pro uchování krásy upravených budov. Vlastnosti těchto povrchových úprav umožňují, aby byl po dlouhou dobu uchován barevný tón a zároveň velmi dobře odolávají UV záření. Pro mikroorganismy (řasy, mechy, plísně) a nečistoty je obtížné udržet se na povrchu omítky.

Výhody a přednosti silikonové řady Paulín

Silikonové omítky a barvy v současné době představují nejušlechtilejší materiál pro omítání budov. Díky své struktuře účinně odpuzují vodu, přičemž umožňují prostup vodních par, čímž je umožněno dýchání stavby.

Silikonové povrchové úpravy se dobře nanáší a přizpůsobují se jakémukoliv podkladu. S výrobky lze dosáhnout velmi dobrých výsledků i za drsných klimatických podmínek. Skvěle zakrývají podklad a vytváří sametově matný vzhled, který se pozitivně odráží na intenzitě barev. 

Voduodpudivost silikonu nedovolí, aby se špína usazovala na omítce, ta se pak čistí každou dešťovou kapkou. Déšť se stává velmi významným faktorem při odstraňování smogového nánosu a prachu. Vlastnosti těchto povrchových úprav umožňují, aby byl po dlouhou dobu uchován jejich barevný tón a zároveň velmi dobře odolávají UV záření. Pro mikroorganismy (řasy, mechy, plísně) a nečistoty je potom obtížné udržet se na povrchu fasády.

Prodyšnost je schopnost umožnit prostup vodní páry ven ze zdiva. Tím je umožněno jeho vysušení a zabráněno hromadění vlhkosti ve zdivu a omítce. To je hlavním předpokladem pro zabránění výskytu plísní. Voduodpudivost je naopak odolnost zdiva proti prostupu srážkové vody. Voda stéká po omítce aniž by přes ni pronikla do konstrukce.


Produkty

Silox 150

Fasádní tenkovrstvá probarvená hlazená omítkovina na bázi siloxanových pryskyřic s přídavky protiplísňových přísad a mramorů a křemičitého písku o konstantní zrnitosti 1,5 mm. V souladu s normami EN 15457-10 (odolnost proti růstu plísní) a EN 15458-10 (odolnost proti růstu řas).

 • Velikost balení                                                                        24 kg kbelík
 • Počet kusů na paletě                                                               33 (792 kg)
 • Propustnost vodních par Sd (EN ISO 7783-2)                            < 0,14 m (V1- vysoká)
 • Nasákavost ((EN 1062-3))                                                       < 0,15 kg/m2 x h0,5 (W2)
 • Spotřeba                                                                                2,4 kg/m²
 • Vydatnost z balení                                                                   10 m²/kbelík
 • Přídržnost k podkladu                                                              ≥ 0,30 MPa
 • Tepelná vodivost (EN 1745)                                                      0,46 W/mxK
 • Zrnitost (EN 1015-1)                                                                1,5 mm
 • Měrná hmotnost (UNI EN ISO 2811-1)                                       1,80 kg/l ± 0,1  

Silox 120

Fasádní tenkovrstvá probarvená hlazená omítkovina na bázi siloxanových pryskyřic s přídavky protiplísňových přísad a mramorů a křemičitého písku o konstantní zrnitosti 1,2 mm. V souladu s normami EN 15457-10 (odolnost proti růstu plísní) a EN 15458-10 (odolnost proti růstu řas).

 • Velikost balení                                                                        24 kg kbelík
 • Počet kusů na paletě                                                               33 (792 kg)
 • Propustnost vodních par Sd (EN ISO 7783-2)                            < 0,14 m (V1- vysoká)
 • Nasákavost ((EN 1062-3))                                                       < 0,15 kg/m2 x h0,5 (W2)
 • Spotřeba                                                                                2,0 - 2,2 kg/m²
 • Vydatnost z balení                                                                   12 m²/kbelík
 • Přídržnost k podkladu                                                              ≥ 0,30 MPa
 • Tepelná vodivost (EN 1745)                                                      0,46 W/mxK
 • Zrnitost (EN 1015-1)                                                                1,2 mm
 • Měrná hmotnost (UNI EN ISO 2811-1)                                       1,80 kg/l ± 0,1  

Silox 100

Fasádní tenkovrstvá probarvená hlazená omítkovina na bázi siloxanových pryskyřic s přídavky protiplísňových přísad a mramorů a křemičitého písku o konstantní zrnitosti 1,0 mm. V souladu s normami EN 15457-10 (odolnost proti růstu plísní) a EN 15458-10 (odolnost proti růstu řas).

 • Velikost balení                                                                        24 kg kbelík
 • Počet kusů na paletě                                                               33 (792 kg)
 • Propustnost vodních par Sd (EN ISO 7783-2)                            < 0,14 m (V1- vysoká)
 • Nasákavost ((EN 1062-3))                                                       < 0,15 kg/m2 x h0,5 (W2)
 • Spotřeba                                                                                1,8 - 2,0 kg/m²
 • Vydatnost z balení                                                                   14 m²/kbelík
 • Přídržnost k podkladu                                                              ≥ 0,30 MPa
 • Tepelná vodivost (EN 1745)                                                      0,46 W/mxK
 • Zrnitost (EN 1015-1)                                                                1,0 mm
 • Měrná hmotnost (UNI EN ISO 2811-1)                                       1,80 kg/l ± 0,1  

Silox 70

Fasádní tenkovrstvá probarvená hlazená omítkovina na bázi siloxanových pryskyřic s přídavky protiplísňových přísad a mramorů a křemičitého písku o konstantní zrnitosti 0,7 mm. V souladu s normami EN 15457-10 (odolnost proti růstu plísní) a EN 15458-10 (odolnost proti růstu řas).

 • Velikost balení                                                                        24 kg kbelík
 • Počet kusů na paletě                                                               33 (792 kg)
 • Propustnost vodních par Sd (EN ISO 7783-2)                            < 0,14 m (V1- vysoká)
 • Nasákavost ((EN 1062-3))                                                       < 0,15 kg/m2 x h0,5 (W2)
 • Spotřeba                                                                                1,6 - 1,8 kg/m²
 • Vydatnost z balení                                                                   16 m²/kbelík
 • Přídržnost k podkladu                                                              ≥ 0,30 MPa
 • Tepelná vodivost (EN 1745)                                                      0,46 W/mxK
 • Zrnitost (EN 1015-1)                                                                0,7 mm
 • Měrná hmotnost (UNI EN ISO 2811-1)                                       1,80 kg/l ± 0,1