TENACITE- nový katalog

Katalog TENACITE náhled.jpeg.png

KATALOG - TENACITE (PDF)

Výhody řady:

• Jednosložkové výrobky, které neobsahují toxické nebo nebezpečné látky.
• Není nutná pasivační úprava výztužného železa (pro tloušťku krytí ≥ 2 cm).
• Nevyžadují lepicí maltu.
• Použitelné ve velkých tloušťkách až 10 cm na vrstvu.
• TENACITE a TENACITE RAPIDA se vyrábějí z jemných písků, ideální pro povrchové úpravy s hladkým efektem při zpracování houbovým hladítkem.
• Tvarovatelné
• Přetíratelné po 5 hodinách.
• Pro obnovu povrchu a struktury.

Evropská Norma UNI EN 1504

Norma UNI EN 1504 “Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody” definuje postupy a vlastnosti výrobků používaných pro opravy, údržbu a ochranu betonových konstrukcí.

Část 9 normy EN 1504 definuje zásady a metody pro ochranu a opravy betonových konstrukcí, které byly nebo mohou být poškozeny či znehodnoceny, a poskytuje pokyny pro výběr vhodných výrobků a systémů pro zamýšlené použití.
To je důvod, proč je třeba tuto část zvážit před ostatními

Klíčové body normy EN 1504-9 jsou:

• Minimální požadavky na ochranu a opravu;
• Cíle ochrany a opravy;
• Podklady pro výběr výrobků a systémů.

“Minimální požadavky na ochranu a opravu” definuje:

• Obecné informace o hodnocení stavu konstrukce;
• Bezpečnostní aspekty, kterými se rozumí ověření zdravotních rizik způsobených padajícími troskami nebo mechanickou nestabilitou konstrukce;
• Vyhodnocení závad a jejich příčin.


 

Tenacite

tvarovatelná tixotropní malta na beton se střední dobou tuhnutí

Tvarovatelná tixotropní malta se střední dobou tuhnutí, na bázi speciálních modifikovaných hydraulických pojiv, syntetických polyakrylonitrilových vláken, díky kterým se dosáhne vysoké přilnavosti a odolností proti zmýdelnění, a s křemitany s vybranou granulometrií a speciálních přísad proti smrštění.

Splňuje požadavky EN1504-9 (Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí: Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody ČÁST 9: Obecné zásady pro používání výrobků a systémů) a minimální požadavky ČSN EN 1504-3 (Opravy se statickou funkcí a bez statické funkce) pro nestrukturální malty tř. R3 v souladu s metodami 3.1 (Nanášení malty ručně), 4.4 Doplnění malty nebo betonu – reprofilace, 7.1 (Zvětšení tloušťky krycí vrstvy výztuže dodatečně nanesenou cementovou maltou nebo betonem), 7.2 (Náhrada kontaminovaného nebo vyzrálého betonu). Prohlášení o shodě v souladu s normou EN 1504-7 bod 11.2 ( ochrana proti korozi výztuží) Prohlášení o shodě podle EN 1504-3 č. 170-CPR-0514 .

Použití:

Pro strukturální rekonstrukce betonových sloupů, rekonstrukce krycích vrstev výztuží betonu, přední oživení poškozených balkonů, rekonstrukce říms a vyhlazení velkých kaveren.

  • Velikost balení                                                              25 kg 
  • Spotřeba                                                                      cca 16,5 kg/m2 při 10 mm tloušťky