Vápenné barvy

Lednice zámek  1-4.jpeg

Výhody vápenná řady Paulín

Obnova fasád historických budov vyžaduje aplikaci přírodních a ekologických produktů, které jsou schopny obnovit starobylý nádech fasády budovy a zajistit po dlouhou dobu prodyšnost zdiva. V minulosti se techniky a postupy použití vápna ve stavebnictví předávaly z generace na generaci. Naši předkové tento materiál dobře znali a uměli ho používat. Bohužel během let toto bohatství spočívající ve znalostech technik využití vápna postupně vymizelo především kvůli zvyšující se oblibě používání nových materiálů. Vápenná řada Paulín si dala za cíl realizovat sérii výrobků, které jsou k okamžitému použití, a které navazují na tradici, ale využívají také inovativní technologický přístup.


Technologie

Pojivem je suspenze krystalů hydroxidu vápenatého v jeho vodném roztoku. Nátěry se vytvrzují reakcí hydroxidu se vzdušným oxidem uhličitým za vzniku nerozpustného uhličitanu vápenatého. Tónují se výlučně anorganickými pigmenty vysoce odolnými alkalickému prostředí. Vápno, jako malířský materiál používá lidstvo už několik tisíc let. Jeho vlastnosti jsou unikátní a nezastupitelné.
Firma Paulín S.p.A. vyvinula speciálně pro obnovu a rekonstrukce fasád historických objektů fasádní nátěry, které v sobě skloubily vynikající vlastnosti vápna s nejmodernější výrobní technologií a současným výzkumem. Výsledkem jsou vápenné produkty, které díky dokonalé rovnováze přírodního vápna a citlivě dávkovaných komponent vytváří specifickou krystalickou strukturu s výbornou vazností nízkým povrchovým napětím. Investoři, restaurátoři i malíři tak získávají jedinečné produkty v oblasti vápenných technik. 


Význam tradice

Výběr barev budov, především historických, je významnou fází při restaurátorských pracích. Je nutné respektovat původní používané odstíny jednotlivých historických epoch. Dříve byly nejpoužívanější zemité pigmenty, díky své snadné dostupnosti a zpracovatelnosti. Další příčinou klesající poptávky po vápenných barvách byla neschopnost dlouhodobě odolávat znečištění z okolního ovzduší. Během posledních 50 let došlo k výraznému nárůstu podílu nečistot v atmosféře. Tomuto znečištění mnohem lépe odolávaly vodou ředitelné produkty, které ale byly chudé z hlediska hloubky, matnosti a podání barev. V posledních letech byly na trh uvedené vápenné barvy s novým složením, které umožňovaly návrat k původním odstínům a vytvoření výrobků s lepšími vlastnostmi, které jsou mnohem snadněji zpracovatelné přímo na stavbě.


Antický efekt

Znovuobjevení vápenných barev, které byly po dlouhou dobu opomíjeny oproti vodou ředitelným barvám, u kterých byla aplikace snadnější, dalo nový impuls pro restaurování historických budov. Vápenné barvy dodávají historickým budovám původní starobylý vzhled.


Velmi vysoká prodyšnost

Ve výrobcích na vápenné bázi je hlavním pojivem vápenný hydrát, který po zreagování vytváří povrchovou úpravu s porézní strukturou, díky které je povrch vysoce prodyšný vodní páře, což je základní charakteristikou těchto výrobků.

Vhodné podklady pro aplikaci

Nejvhodnější podklady pro následnou aplikaci vápenných produktů jsou:

  • vápenné a cementové omítky – nejlépe homogenní bez předchozích starých nátěrů pokud možno předem navlhčené

Produkty

Marmolada AD

Minerální vápenná barva na bázi modifikovaného vápna, minerálních plniv, speciálních pryskyřic a velmi bílých inertních příměsí. Nesprašuje a po zatvrdnutí je omyvatelná, i když zůstává zcela prodyšná.

Použití:

Matná finální povrchová úprava minerálních povrchů pro exteriér i interiér, kde se požaduje vysoká prodyšnost a přirozený matný povrch minerálního charakteru. Tento nátěr je vhodný i pro finální úpravu sanačních omítek nebo historických objektů.

  • Velikost balení                                                                       24 kg kbelík
  • Počet kusů na paletě                                                              33 (792 kg)
  • Spotřeba                                                                               5-6 m² /kg
  • Vydatnost z balení                                                                  70 m²/kbelík
  • Propustnost vodních par Sd (EN ISO 7783-2)                            < 0,03 m
  • Vydatnost z balení                                                                  10 m²/kbelík
  • Stupeň bělosti                                                                        90 ± 2
  • Měrná hmotnost (UNI EN ISO 2811-1)                                      1,65 ± 0,05 kg/l