Jak na hydroizolaci podzemních prostor?

PROBLÉM: hydroizolace sklepů

Ve starých budovách jsou sklepní prostory často postiženy vlhkostí a průsaky vody. Řešení problému zevnitř bez kopání venku se stává velmi důležitým.


K670 Paulinsana Into_sacc copia.jpeg

ŘEŠENÍ: zastavte vsakování

  1. Úplně vybourejte omítku až k jádru cihly a dbejte na to, abyste odstranili všechny drolivé nebo uvolněné části.
  2. Zdivo důkladně omyjte a velké trhliny uzavřete maltou, v případě potřeby použijte cihlové šupiny.
  3. Zaoblete rohy pomocí broušené, rychle tuhnoucí malty LAMPOFAST K633/F.
  4. Na zdivo, které je ještě vlhké, naneste štětcem dvě vrstvy osmotické malty LAMPOSAL K610, přičemž dbejte na to, abyste druhou vrstvu nanesli, až předchozí vrstva zatuhne.
  5. Do 24 hodin naneste hladítkem spojovací omítku PAULINSANA RINZAFFO F750 v minimální tloušťce 5/7 mm, dokud není zdivo zcela pokryto.
  6. Do 24 hodin naneste sanační odvlhčovací omítku PAULINSANA INTO K670, která urychluje odpařování vzlínající vlhkosti, v minimální tloušťce 2 cm, se spotřebou cca 11/12 Kg/m2 na cm tloušťky.
  7. Jako finální jemnou minerální sanační omítku zvolte PAULINSANA RAS R550 s nízkým modulem pružnosti, vysoce prodyšnou, ukončenou houbovým hladítkem.
  8. Jako ochranný nátěr doporučujeme použít vysoce prodyšné vodou ředitelné barvy nebo vápenné produkty TECNOCALCE či MARMOLADA AD.