Jak na hydroizolaci obložených teras, na které může být položena nová podlaha?

PROBLÉM: hydroizolace terasy s novou překryvnou podlahou

Na staré terase dochází k drobným průsakům, ale podlaha je pevná a je zde dostatek prostoru pro překrytí novou dlažbou.


A639 ELASTOPROOF_sacco.jpeg

ŘEŠENÍ: Hydroizolační prostředky

  1. Vyměňte všechny uvolněné dlaždice.
  2. Očistěte podlahu od olejů, mastnoty, vosků atd.
  3. Stěrkou naneste první vrstvu přibližně 2 mm ELASTOPROOFu 639 (míchá se takto: přidejte ELASTOPROOF B639 v poměru tři díly A639 a jeden díl B639 za míchání, důkladně promíchejte, dokud nevznikne homogenní směs bez hrudek). Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme do první vrstvy vložit síťovinu ze skelných vláken odolnou vůči alkáliím o hmotnosti 60 g/m2. Na první vytvrzenou vrstvu (po 5/6 hodinách) naneste druhou vrstvu o tloušťce přibližně 2 mm. Nenanášejte přes technické spáry.
  4. Po vytvrzení, nejméně po 5/6 dnech, položte novou podlahu (keramickou, kameninovou, klinkerovou atd.).