Jak na sanaci vlhkého zdiva?

PROBLÉM: zdivo se vzlínající vlhkostí

Ve starých budovách je nejčastější příčinou poškození zdiva a omítek vzlínající vlhkost.

Voda stoupá kapilárami ve zdivu a unáší s sebou soli rozpuštěné v zemi.

Když se tyto soli (obvykle chloridy, dusičnany a sírany) odpařují, usazují se na povrchu omítky ve formě krystalů.

Protože chloridy a dusičnany jsou vysoce hygroskopické, ve vlhkých dnech absorbují vodu a zadržují ji uvnitř zdiva, což má za následek snížení izolace a destruktivní účinky při cyklech zmrazování a rozmrazování.

Sírany naproti tomu s ostatními složkami přítomnými v omítce vytvářejí expanzivní soli se značným nárůstem objemu.

Nejprve omítka a poté i kůra zdiva, které jsou neustále vystaveny tomuto opotřebovávacímu působení, se nakonec rychle rozpadají.

 


K670 Paulinsana Into_sacc copia.jpeg

R550 Paulinsana Ras_sacco.jpeg

ŘEŠENÍ: 

  1. Úplně vybourejte omítku až na cihlu do výšky rovnající se trojnásobku tloušťky stěny nad maximální hladinou vzlínající vlhkosti a dbejte na to, abyste odstranili všechny rozpadající se nebo uvolněné části. Zdivo důkladně omyjte a velké trhliny uzavřete maltou.
  2. Na ještě vlhké zdivo naneste stěrkou PAULINSANA RINZAFFO F750 protisolný základní nátěr a spojovací můstek na odvlhčovací omítky v tloušťce 5/7 mm až do úplného zakrytí zdiva. Spotřeba cca 7- 8 kg/m2
  3. Do 24 hodin naneste PAULINSANA INTO 670, makroporézní, odvlhčovací omítku, která urychluje odpařování vzlínající vlhkosti, v minimální tloušťce 2 cm, počínaje 10-15 cm od úrovně podlahy. Spotřeba cca 11 - 12 kg/m2
  4. Finální stěrkování vysoce prodyšnou minerální stěrkovou omítkou PAULINSANA RAS R550 (Spotřeba cca 1-1,1kg/m2) s nízkým modulem pružnosti, zakončené houbovým hladítkem. Vyhlazování je nutné provádět až po úplném vytvrzení omítky PAULINSANA INTO K670.
  5. Pokud je požadován hladký efekt v interiéru, vyhlaďte PAULINSANA RAS R550 speciálním prodyšným stěrkovým nátěrem na bázi hydraulických pojiv RC 618 (Spotřeba cca 1,2 kg/m2) v práškové formě. Volbu hladkého efektu omezte na případy mírně vzlínající vlhkosti.


Zdroj dynamické sekce: Sanace (Fotogalerie)

Před

Po

Před

Po