Jak obnovit starý nátěr postižený prasklinami a krakelováním?

PROBLÉM: Jak obnovit starý nátěr s prasklinami a trhlinami?

Vzhledem k tomu, že nátěry se v Česku vyrábějí již přes 40 let, stále častěji se setkáváme se zásahy prováděnými v době, kdy technologie ještě nedosáhla takové úrovně jako dnes. Nejvíce viditelné jsou zejména defekty způsobené improvizovanou pokládkou, která ještě není upravena příručkami uznávanými na evropské úrovni.

Nejčastější vady se projevují trhlinami a prasklinami ve spárách mezi deskami (způsobenými nedokonalým spojením desek) a známým matracovým efektem (obvykle způsobeným nedostatečným lepením).

I malé vady tohoto typu však mohou časem způsobit pronikání dešťové vody a následné bobtnání obkladu.


fondo.jpeg 

Silossanici_plastica.jpeg

ŘEŠENÍ: 

  1. Čištění všech vnějších povrchů (i těch, které nejsou znečištěné) roztokem COMBAT PLUS SOLUTION - bělící roztok obsahující chlornan sodný ve vodném roztoku, který se používá v cyklech pro ošetření povrchů stěn napadených plísněmi a řasami. Spotřeba cca 10 m2/l
  2. Zkontrolujte těsnost panelů k podkladu a vyměňte všechny panely, které nejsou dokonale ukotveny nebo se uvolňují. Veškeré znatelné trhliny nebo dutiny mezi panelem a deskou vypěňte vhodnou polyuretanovou pěnou. Obnovte všechna poškozená těsnění, styčné části s rámy dveří a oken a/nebo obecně zatížení vhodným těsnicím prostředkem, který lze natřít barvou.
  3. Naneste vrstvu vhodně zředěného fixačního prostředku FIXACRIL na vodní bázi s vysokou penetrační schopností. Spotřeba cca 10 - 15 m2/l
  4. Celý povrch znovu přibijte hmoždinkami vhodné délky v počtu nejméně 6 hmoždinek na metr čtvereční.
  5. U dveřních a okenních otvorů musí být dodatečné vyztužení výztužné sítě provedeno v šikmém směru (45°) vzhledem k otvorům, aby se zabránilo vzniku trhlin na okrajích, kde je obecně největší koncentrace napětí. V místech největšího kontaktu (jako jsou soklové lišty nebo obecně nízké části), pokud chcete zvýšit odolnost proti nárazu, je vhodné překrýt dvě vrstvy perlinky (první položenou shora dolů a druhou vodorovně) podle způsobu provedení "lepidlo/perlinka/lepidlo".
  6. Celkové stěrkování všech povrchů jednosložkovou stěrkovací omítkou RASAKOL MINERALE (spotřeba cca 3- 4kg/m2) nanesenou ve dvou vrstvách, mezi nimiž je síťovina. Síťka by měla být vložena mezi dvě vrstvy vyrovnávací hmoty, přičemž okraje by měly být překryty asi o 10 cm, aby byla zajištěna rovnoměrná odolnost.
  7. Naneste vrstvu vhodně naředěného penetračního přípravku FONDO PREVEN. Spotřeba cca 8 - 10 m2/l
  8. Nanášení špachtlí hladké mikrovláknité venkovní obklady stěn, s omítkovým efektem, světlostálé pigmenty, tvořené siloxanovými pryskyřicemi v emulzi SILOX COAT, odolné proti růstu plísní a řas, v provedení 100/120/150. Spotřeba cca 2,4 kg/m2