Jak obnovit starý nátěr postižený trhlinami a prasklinami?

PROBLÉM: obnova starého nátěru s prasklinami

Vzhledem k tomu, že zateplovací systémy se  provádějí již 40 let, stále častěji se setkáváme se zásahy provedenými v době, kdy technologie ještě nedozrála do takové míry jako dnes. Nejviditelnější vady jsou způsobeny improvizovanou pokládkou a projevují se trhlinami a prasklinami ve spojích mezi deskami a takzvaným "matracovým efektem", který je obvykle způsoben špatným lepením. I malé vady tohoto druhu mohou časem způsobit pronikání dešťové vody a následné bobtnání obkladu.


FIXACRIL tanic.jpeg

ŘEŠENÍ: oprava trhlin a ochrana nátěru

  1. Před následnou aplikací povrchového nátěru odolného proti plísním ošetřete případné plísně roztokem algicidu a fungicidu BIOCID.
  2. Oškrábejte všechny malé skvrny zvednutého nebo uvolněného nátěru.
  3. Zkontrolujte všechna místa odkrytí síťoviny, abyste ověřili přilnavost stěrkové vrstvy k izolačnímu panelu.
  4. Zkontrolujte těsnost nosných panelů a vyměňte všechny panely, které nejsou dokonale ukotvené nebo se uvolňují.
  5. Vypěňte všechny znatelné trhliny nebo dutiny mezi panelem a deskou vhodnou polyuretanovou pěnou.
  6. Obnovte všechna poškozená těsnění, styčné části s rámy a/nebo zatížení vhodným těsnicím materiálem.
  7. Naneste štětcem nebo válečkem vrstvu akrylátového, vysoce penetračního fixačního prostředku na vodní bázi, mikroemulgovaného, vhodně naředěného FIXACRIL.
  8. Celou plochu znovu přibijte hmoždinkami vhodné délky v množství minimálně 6 hřebíků na m2.
  9. Celkové vyrovnání všech povrchů přípravkem ELASTORAS naneseným ve dvou vrstvách. S mezistupněm z alkalicky odolné síťoviny ze skelných vláken 161-A se základní vrstvou 160 g/m2.
  10. V korespondenci s dveřními a okenními otvory zajistěte dodatečné vyztužení výztužné síťoviny v šikmém směru (45°) vzhledem k otvorům, aby se zabránilo vzniku trhlin na okrajích, kde dochází k největší koncentraci napětí.

Vytvoření finální vrstvy

Po úplném zaschnutí stěrkové vrstvy se nanese finální vrstva, která chrání celý systém. Povrchová úprava kromě toho, že systému dodá požadovaný estetický vzhled, chrání jej před působením atmosférických vlivů a zvyšuje jeho trvanlivost.

Dokončovací cyklus předpokládá aplikaci dokončovací pastovité omítky, vybrané z nabídky Paulin v řadách Akryl, Akryl-Siloxan a Siloxan, přičemž se barva volí podle konkrétních potřeb projektu.

Doporučuje se světlá finální barva nebo barva s indexem odrazivosti světla (Y) nad 30. Měly by být zajištěny svislé a vodorovné přerušovací pruhy, aby nedošlo ke zvýraznění defektů vzniklých při opakovaných aplikacích. Dokončovací omítky ve formě pasty, které lze použít a které odpovídají normám EN15457 (odolnost proti růstu plísní) a EN15458 (odolnost proti růstu řas), jsou tyto LAMATO COAT PREVE N, CLASS COAT PREVE N, SANO COAT, SILOX COAT.

Silossanici_plastica.jpeg