Jak provést hydroizolaci střechy, balkónu nebo terasy, aby byly pochůzné a voděodolné?

PROBLÉM: hydroizolace vodorovné střechy balkónu nebo terasy

Máte vodorovnou střechu, terasu nebo balkón a chcete je ochránit před deštěm a UV zářením, aby nedocházelo k prosakování?


UNIGUM-PRO.jpeg

ŘEŠENÍ:

  1. Podklad musí být soudržný, čistý a odmaštěný, suchý, bez prachu, usazenin a vlhkosti. Předchozí uvolněné nebo odlupující se nátěry musí být odstraněny.
  2. V případě výskytu plísní a řas je třeba povrch ošetřit roztokem algicidního/fungicidního přípravku BIOCID a následně omýt proudem vody. 
  3. Doporučuje se podklad zpevnit fixačními prostředky ISOMUR nebo FIXACRYL.
  4. Naneste válečkem nebo štětcem přípravek UNIGUM PRO - vysoce účinná, tekutá, hydroizolační, pochůzná membrána vyztužená vlákny. 
  5. Překrývání vrstev cca 6-8 hodin v závislosti na v závislosti na teplotách.