Jak regenerovat a obnovit částečně degradovaný beton?

PROBLÉM: obnova degradovaného betonu

Hlavní příčinou degradace betonu je jeho karbonatace. Oxid uhličitý a další agresivní látky v atmosféře pronikající do betonu způsobují snížení hodnoty pH, čímž se snižuje přirozená ochrana výstuže. Betonářské výztuže, které již nejsou chráněny, oxidují. Tvorba rzi způsobuje zvětšení objemu, které vede k porušení krytu výztuže a následnému odtržení betonu.


Tenacite 40-7.jpeg

ŘEŠENÍ: Obnova betonu

  1. Připravte podklad úplným odstraněním a vybouráním mechanickými nebo ručními prostředky všech poškozených nebo oddělených částí betonu, dokud nebudou zcela odhaleny výztužné tyče.
  2. Vodou důkladně očištěte prach.
  3. Po úplném očištění výztuží na ně naneste jednosložkovou pasivační maltu LAMPOPRIMER P613.
  4. Chybějící objemy rekonstruujte pomocí normálně tuhnoucí, tixotropní, bromované malty TENACITE proti smršťování. Operace musí být provedena pomocí nerezového hladítka v postupných vrstvách čerstvé na čerstvé a po nanesení spojovací kaše vyrobené z TENACITE.
  5. Pro úplnou a konečnou ochranu a dekoraci opraveného betonu naneste na všechny povrchy ochranný přípravek proti karbonataci, řasám a plísním PROCTILCEMENTO C, nanášený štětcem nebo válečkem ve 2 nebo více vrstvách s průměrnou spotřebou 0,10 l/m2 na jednu vrstvu.

Zdroj dynamické sekce: Oprava betomu (Fotogalerie)