Jak vyrovnat fasádu s nerovným povrchem?

PROBLÉM: sjednocení nerovné fasády

Klienti vyžadují stále vyšší stupeň povrchové úpravy fasád. Konsolidační nebo přilnavý nátěr někdy nestačí, omítka má téměř vždy nějaké drobné nedokonalosti nebo jsou maltové záplaty velmi viditelné. Samotná barva nemůže zakrýt všechny nedokonalosti!


Silicati VASO.jpeg

ŘEŠENÍ I.: výplňové a krycí nátěry - silikátová povrchová úprava

Pokud je plánován hladký silikátový povrch:
 1. V případě výskytu plísní proveďte rekultivaci roztokem algicidu a fungicidu BIOCID.
 2. Odstraňte všechny části omítky, které se narušily nebo se uvolňují.
 3. Celou fasádu omyjte vysokotlakým vodním proudem, vykartáčujte nebo oškrábejte, očistěte ji od případné drolící se nebo odlupující se barvy a odstraňte všechny stopy nečistot nebo prachu.
 4. Části odbourané omítky je třeba po omítnutí maltou PAULINPLASTER K638 se středně rychlým tuhnutím, nízkým modulem a ochranou proti smršťování znovu omítnout maltou PAULINSANA RINZAFFO F750.
 5. Po zaschnutí oprav zpevněte povrchy silikátovým základním nátěrem SILK PRIMER.
 6. Po 12-24 hodinách naneste jednu nebo dvě vrstvy silikátového základního nátěru SILK PF523
 7. Konečná úprava nanesením nátěru MINERAL FINISH modifikovaného na bázi draselného silikátu.

ŘEŠENÍ II.: výplňové a maskovací nátěry - povrchová úprava siloxanovými pryskyřicemi

Pokud je plánována povrchová úprava siloxanovou pryskyřicí
 1. V případě výskytu plísní proveďte rekultivaci roztokem algicidu a fungicidu BIOCID.
 2. Odstraňte všechny části omítky, které se poškodily nebo se odlupují.
 3. Celou fasádu omyjte vysokotlakým vodním proudem, vykartáčujte nebo oškrábejte, očistěte ji od případné drolící se nebo odlupující se barvy a odstraňte všechny stopy nečistot nebo prachu.
 4. Části odbourané omítky je třeba po omítnutí maltou PAULINPLASTER K638 se středně rychlým tuhnutím, nízkým modulem a ochranou proti smršťování znovu omítnout maltou PAULINSANA RINZAFFO F750.
 5. Po zaschnutí oprav zpevněte povrchy vhodně zředěným, vysoce penetračním základním nátěrem na vodní bázi PRIMER S.
 6. Po 12-24 hodinách naneste štětcem nebo válečkem vrstvu sjednocujícího základního nátěru SEVEN na bázi elastomerních a siloxanových pryskyřic s maximální zrnitostí 0,5 mm a průměrnou vydatností 4-5 m2/l.
 7. Konečná úprava nanesením prodyšného, vodoodpudivého siloxanového nátěru odolného proti růstu plísní a řas  SANOFINISH nebo NANOTECH SILOX FINISH.

Seven.jpeg