Jak zpevnit a vyrovnat částečně degradovanou nebo popraskanou omítku?

PROBLÉM: zpevnění degradované a popraskané omítky

U budov postavených v 60./70. letech 20. století často vzniká problém s obnovou omítek, které jsou ještě v dobrém stavu, dobře ukotvené k podkladu, odolné, ale s přítomností roztroušených mikrotrhlin a/nebo jakýchkoli drobných trhlin.


K638 paulinplaster_sacco.jpeg

ŘEŠENÍ: Vyhlazení

  1. Odstraňte všechny poškozené nebo odlupující se části omítky.
  2. Celou fasádu očistěte od odlupující se nebo odlupující se barvy kartáčem nebo oškrábejte.
  3. Všechny povrchy důkladně omyjte proudem vody, abyste odstranili veškeré zbytky nečistot nebo prachu.
  4. Části omítky, které již byly vybourány, musí být znovu omítnuty středně rychle tuhnoucí maltou  PAULINPLASTER K638 s nízkým modulem, která zabraňuje smršťování, po předchozím natření základním nátěrem na omítky PAULINSANA RINZAFFO F750.
  5. Po zaschnutí opravy zkonsolidujte všechny povrchy vysoce penetračním konsolidačním nátěrem ISOMUR na  bázi rozpouštědel.
  6. Naneste stavební dokončovací stěrkový nátěr LAMPOCIVIL R632 složený z modifikovaných hydraulických pojiv, polymerů a křemičitého kameniva ve dvou vrstvách s průměrnou spotřebou 3-3,5 Kg/m2. Uvnitř stěrkové vrstvy zapravte sklovláknitou síťovinu (perlinku) s přesahem nejméně 10 cm.
  7. Celý cyklus lze dokončit všemi hladkými a hrubými povrchovými úpravami na bázi akrylátových pryskyřic, silikonu (SILOX 150, NANOTECH SILOX, SANO FINISH) nebo silikátu (SILK COAT, MINERAL FINISH).