Protiplísňové a obnovující nátěry

Biocid

roztok protiplísňových látek pro předúpravu povrchu zdí

Vodou ředitelný roztok protiplísňových látek ve vodě pro ošetření povrchů stěn postižených plísněmi, řasami nebo lišejníky.

Použití:

Odstranění plísní na zdech a stropech ve všech místnostech v domácnostech a průmyslu, kde je výskyt plísní, řas a lišejníků.

 • Velikost balení                                                                      1 l, 4 l 
 • Spotřeba                                                                             10 m²/l 
 • Vydatnost z balení (4 l)                                                         40 m² 
 • Měrná hmotnost (UNI EN ISO 2811-1)                                    1,05 ± 0,05 kg/l  

Biocid Plus

Hydrofobizační prostředek pro protiplísňový cyklus

Vodou ředitelný roztok, složený z hydrofobizačních přísad a látek se širokým polem působnosti na plísně a řasy. Používá se v kombinaci s bělícím roztokem SOLUZIONE COMBAT.

Použití:

Pro čištění a opravu povrchu zdí, na kterých je silný výskyt plísní a řas. Jako preventivní transparentní nátěr před novotvorbou plísní a řas.

 • Velikost balení                                                                        14 l 
 • Spotřeba                                                                               10 m²/l 
 • Měrná hmotnost (UNI EN ISO 2811-1)                                      1,05 ± 0,05 kg/l  

Soluzione Combat

roztok protiplísňových látek pro předúpravu povrchu zdí

Vodou ředitelný vybělovací roztok obsahující chlornan sodný pro čištění a úpravu povrchu zdí, které jsou napadeny plísněmi.

Použití:

Pro čištění a úpravu povrchu zdí v exteriéru jak natřených, tak nenatřených.

Na povrchy zdí v exteriéru: Aplikovat neředěný roztok SOLUZIONE COMBAT PLUS v jedné nebo dvou vrstvách podle potřeby, po několika minutách opláchnout velkým množstvím vody pomocí nízkotlakového stříkacího zařízení tak, aby se odstranily všechny zbytky po ošetření před pokračováním v dalším aplikačním postupu. Během oplachu se tvoří pěna, nutno pokračovat v omývání až do jejího vymizení! Pokud se dále nebude aplikovat nátěr, doporučuje se na malé ploše předem ověřit, zda aplikace výrobku nezpůsobí změnu původního odstínu.

 • Velikost balení                                                                        5 kg, 15 kg 
 • Spotřeba                                                                               10 m²/l 
 • Měrná hmotnost (UNI EN ISO 2811-1)                                      1,2 ± 0,05 kg/l   

Flash Paint

Speciální fasádní barva pro údržbu a barevnou obnovu fasádních probarvených omítek

Speciální sjednocující, prodyšná, neplněná, exteriérová nátěrová hmota vyvinutá pro údržbu a obnovu a jako finální úprava tenkovrstvých omítek a betonových povrchů.

Je na bázi kopolymerů ve vodní emulzi, světlostálých pigmentů, mikronizovaných křemenných přísad a aditiv, s odolností proti plísním a řasám. Odpovídá normám EN 15457 (odolnost proti růstu hub) a EN 15458 (odolnost proti růstu řas).

Použití:

Prosjednocení a oživení tenkovrstvých omítek akrylátových, siloxanových, silikátových a vápenných, také vhodná pro betonové povrchy. Žádným způsobem neovlivňuje vlastnosti, jako jsou prodyšnost, chromatický a estetický vzhled a navíc zaceluje drobné mikrotrhliny v podkladu. Výrobek není vhodný pro nátěry původních fasád s výraznou změnou barevnosti. Sjednocuje barevný tón a dodává vynikající odolnost proti růsti plísní a řas.

 • Velikost balení                                                                        18 kg 
 • Spotřeba                                                                               0,1 kg/m² 
 • Měrná hmotnost (UNI EN ISO 2811-1)                                      1,2 ± 0,05 kg/l  


Více informací o čištění a údržbě fasád najdete zde:

Čištění a údržba fasád

fasáda_zelená.jpeg