Jak tepelně izolovat pomocí izolačních systémů z pěnového polystyrenu?

PROBLÉM: zateplení budovy izolačním systémem z pěnového polystyrenu.

V obytných budovách bez izolace nebo s nedostatečnou izolací teplo neustále "proudí" zevnitř ven v chladných obdobích a zvenku dovnitř v horkých obdobích. Děje se tak především v důsledku sálání stěn a schopnosti stavebních materiálů přenášet teplo.


Render_Grafite-1.jpeg
kompakt_pl.jpegfondo.jpegSilossanici_plastica.jpeg

ŘEŠENÍ: 

1) Příprava podkladu:
 • Vhodným podkladem pro lepení pomocí tmelu KOMPAKT PL je omítané zdivo, beton a režné zdivo z přesných tvárnic. Podklad musí být suchý, rovný, dostatečně pevný a soudržný, zbavený všech nečistot, objemově stabilizovaný. 
 • Podklad vždy penetrovat, např. výrobkem FIXACRIL - ředěným vodou (1 díl disperze : 5 dílům vody). 
 • V rámci přípravy podkladu pro lepení desek vyznačit polohu fasádních vedení a osadit zakládací soklové lišty podle dispozic projektu zateplení.
2) Příprava směsi:
 • Strojně nebo vrtačkou s míchacím nástavcem důkladně promíchat s 6 l vody (jedno balení 25 kg materiálu KOMPAKT PL smíchat s cca 6 l vody), rozmíchat a cca 10 min. nechat odstát a poté znovu promíchat. 
3) Pokládka základní vrstvy a izolace:
 • Na zdivo a na podklady, které nejsou rovné nebo mají nerovnosti, se desky vždy lepí bodově, přičemž se tmel nanáší v pásech podél okrajů a vždy bodově uprostřed desky. Poznámka: Kontaktní plocha (lepení) ≥ 30 %. 
 • Na velmi pravidelných podkladech lze lepení provádět ocelovým hladítkem se zářezy po celé ploše polystyrenu v množství nejméně 4-5 kg/m2. 
 • Polystyren se musí na plochu pokládat (dokonale lícující) s odstupňovanými svislými spárami, počínaje zdola nahoru, pobitými hladítkem, přičemž se v pravidelných intervalech kontroluje rovinnost toho, co je položeno. 
 • Současně s pokládkou polystyrenových desek pokračujte v mechanickém upevňování pomocí dodaných hmoždinek v počtu 6-8 ks/m2. 
4) Pokládka výstužní vrstvy: 
 • V závislosti na okolních tepelně-hygrometrických podmínkách se 2 až 7 dní po položení izolace položí výstužní vrstva pomocí lepidla KOMPATK PL TERMOSYSTÉM
 • Kovové profily (rohové chrániče, profily, úhelníky atd.) musí být v případě potřeby položeny předem. Doba mezi položením polystyrenu a položením výstužní vrstvy se pohybuje od minimálně dvou dnů (horké a suché klima) do maximálně jednoho týdne (chladné a vlhké klima), a to tak, že se v tloušťce (mezi 1. a 2. vrstvou) utopí výztužná síťovina, položená shora dolů s přesahem nejméně 10 cm ve spojích. Případné potřebné zesílení se získá zdvojením sítě. 
 • Množství použitého lepidla musí být nejméně 4 kg/m2. 
5) Penetrace a finální vrstva:
 • Nejméně 48 hodin po nanesení výstužní vrstvy se válečkem nebo štětcem nanese základní penetrační nátěr FONDO PREVEN s vydatností 8-10 m2 /l. Nechte zaschnout minimálně 6 hodin.
 • Po úplném zaschnutí penetrace můžete aplikovat finální vrstvu - silikonovou fasádní omítku SILOX 120/150 s vydatností 2,4kg/m2