Odstranění biologického napadení (řas a plísní) v exteriéru - bezbarvý (trasparentní) cyklus

 

 

Pracovní cyklus je určen pro řešení problému na fasádách, které jsou opatřeny tenkovrstvými omítkami nebo nátěry, které byly napadeny plísněmi a/nebo řasami. Estetický vzhled stávající konečné úpravy se  příliš nezmění a je tedy možné provádět i místní zásahy.

Tento cyklus poskytuje velmi dobrou pasivní ochranu před dalším biologickým napadením, ale v případě hodně nepříznivých okolních podmínek nelze do budoucna 100% vyloučit znovuobjevení zelených řas či plísní. V případě, že by se po několika letech znovu objevilo biologické napadení, je třeba zvolit tento postup: odstranění a opláchnutí biologického napadení biocidním přípravkem BIOCID a aplikovat alespoň ve dvou vrstvách speciální fasádní nátěr FLASH PAINT nebo SILOX FINISH.

 

Cyklus se skládá ze tří fází, které jsou zde níže popsány:

 

I. FÁZE: aplikovat nástřikem, štětcem nebo válečkem SOLUZIONE COMBAT 95400, což je prostředek, který způsobí okamžité zničení řas a povrchové části hub.

 

II. FÁZE: po několika minutách opláchnout dostatečným množstvím vody, případně opatrně s pomocí vysokotlaké čističky s regulací tlaku (tak, aby se povrch fasády tlakem vody mechanicky nepoškodil) a aby se odstranily veškeré stopy odumřelých organických zbytků. Během oplachování se tvoří pěna, v omývání se pokračuje až do jejího vymizení. Takto očištěný povrch se musí nechat dobře zaschnout, případně i několik dní.

 

III. FÁZE: štětcem nebo válečkem aplikovat ( přitom se ale vyvarovat odkapávání)  polyfunkční  roztok BIOCID PLUS 99250, který do hloubky likviduje zárodky biologického napadení a hydrofobizuje stávající povrchovou úpravu (fasádu).

 

 

Upozornění:

 • S výrobky je třeba zacházet opatrně a chránit kůži i oči. Během celého pracovního cyklu mít nasazené ochr.brýle, rukavice a další pomůcky, které mohou zabránit kontaktu s výrobky a znečistěnou oplachovou vodou.
 • Ujistit se, že během práce se SOLUZIONE COMBAT je zajištěna přiměřená cirkulace vzduchu, která umožní rychlé rozptýlení  výparů.
 • Okolní teplota při práci během III. FÁZE musí být vyšší něž 10-15° C  během aplikace a v dalších následujících 3-4 hodinách, během této doby je třeba ochrana před deštěm.
 • Zabránit kontaktu s kovy.
 • Okolní vegetaci je vhodné před započetím prací postříkat vodou.
 • V žádném případě neprovádět aplikaci výrobku SOLUZIONE COMBAT za silného větru či deště.
 • Vždy je vhodné nejbližší okolní vegetaci (květiny, keře, stromy, trávu) chránit zakrytím.
 • SOLUZIONE COMBAT může při rozlití způsobit skvrny na površích z mramoru, travertinu apod. Eventuální větší vylité množství ihned dokonale omýt a opláchnout vodou.
                                    Ukázka odstranění biotického napadení na bytovém domě pomocí bezbarvého cyklu


 

Odstranění plísní a řas z vnějších fasád budov - údržba fasád 

- cyklus s využitím speciálního fasádního nátěru

 


 

U zateplovacích systémů se projevuje zejména v přechodných obdobích (jaro, podzim) kondenzace vody na vnějších površích zateplovaných objektů. Na neosluněných stranách fasády tato nadbytečná vlhkost způsobuje vznik a rozvoj zelených řas nebo lišejníků, či plísní.


V případě sanace takto postižených povrchů doporučujeme následující postupy:

Na řasou postižené povrchy aplikovat štětkou nebo válečkem biocidní nátěr BIOCID , kde se spotřeba uvádí 10m2/l na hladké ploše. Podle stupně zasažení se po 6 – 8 hod. volí způsob mechanického odstranění, např. otryskání tlakovou vodou. Na silně zasažených místech nutno tento postup ( tj. aplikace BIOCIDU, odumření, zaschnutí a mechanické odstranění) ještě jednou opakovat.

Konečná úprava po aplikaci biocidního nátěru:

Povrch se opatří speciální sjednocující, prodyšnou silikonovou nátěrovou hmotou FLASH PAINT v požadovaném barevném odstínu, kde se spotřeba uvádí 0,1kg/m2 při jednom nátěru. Jde o nátěrovou exteriérovou hmotu, která je vyvinutá pro údržbu a obnovu barevnosti tenkovrstvých omítek. Neovlivňuje prodyšnost ani estetický vzhled a navíc zaceluje drobné mikrotrhliny v podkladu.

Výhody takto zvoleného postupu:

 • Ekonomické
 • Snadná aplikace
 • Efektivní způsob sanace (severních) postižených stěn

 

 

 

 

                       

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.