Lepící a stěrkové tmely:

KOMPAKT PL

 

Stavební tmel pro lepení fasádních izolačních desek z pěnového polystyrenu a pro provádění výztužné vrstvy. Vysoce kvalitní speciální mrazuvzdorná směs určená k lepení izolačních materiálů pro zateplování plášťů budov kontaktním systémem. Poloflexibilní lepící tmel.

Spotřeba:                    Pro lepení PS desek 3-4 kg/m2
                                            

                                                Balení:
 25 Kg.

                                                |  Technický list  |  Prohlášení o shodě  |  Reference  |  Prospekt  |  Technický dotaz  | 


KOMPAKT TERMOSYSTEM

Speciální tmel pro lepení a stěrkování fasádních izolačních desek z pěnového polystyrenu a minerální vaty a pro provádění výztužné vrstvy. Mrazuvzdorný vysoce kvalitní stěrkovací /armovací/tmel, doporučený pro kontaktní zateplovací systémy.

Spotřeba:                    Desky z min.vláken 5-5,5kg/m2, PS desky 3,5-4 kg/m2.

Balení:
 25 Kg.

                                               |  Technický list  |  Prohlášení o shodě  |  Reference  |  Prospekt  |  Technický dotaz  | 


 

LAMPOKAPPA ALLEGGERITO

Lehčená stěrka k lepení izolačních desek z EPS i MW v zateplovacích systémech a také pro vytvoření  armovací vrstvy s vloženou výztuží s velmi nízkým součinitelem tepelné vodivosti. Pro lepení i stěrkování zateplovacích systémů, tmel nevytváří pnutí ani smršťování i při vysokých tloušťkách nánosu. Díky své nízké objemové hmotnosti  (0,86 kg/l) je vhodný k vystěrkování velmi nerovných podkladů, k opravám a renovaci starých omítek nebo také k profilaci zateplovaných fasád (šambrány, menší římsy apod.).

Spotřeba:        5 - 6 kg / m2  dokončení ***   ; Vyhlazování  0,7 - 0,8 kg prášku / m2 na mm tloušťky;   
                                                           Vyrovnání celé plochy: cca. 3 kg / m2;    Pro vložení: 2,5 - 3 kg / m2 (vzhledem k podpoře)

                                       Balení: 18 Kg.

                                      |  Technický list  |  Prohlášení o shodě  |  Reference  |  Prospekt  |  Technický dotaz  | ELASTOCAPP 

Lepící a stěrkový disperzní tmel na bázi polymerní disperze, tříděných písků a modifikujících přísad.  Je vhodný zejména k lepení dřevotřísky, cementotřískových, dřevoštěpkových a sádrovláknitých desek. Je možno jej použít i na standardní stavební podklady jako jsou beton, pórobeton, keramické cihly i pevné vápenocemetové omítky.

Spotřeba:        1,5 –  4  kg/m2    

Balení: 20 Kg.

                                          |  Technický list  |  Prohlášení o shodě  |  Reference  |  Prospekt  |  Technický dotaz  |