Nové SVT kódy Zateplovacího systému Paulín

20. 8. 2013 -

Registrované výrobky zateplovacího systému PAULÍN v programu Nová zelená úsporám. Rádi bychom Vás informovali, že společnost Paulín CZ, s.r.o. má v součastné době registrovány v seznamu výrobků a technologií (SVT) tyto výrobky: Zateplovací systémy Paulín Thermokappa 2000 a Paulín Thermokappa 3000.


 

SVT Kódy:

PAULÍN THERMOKAPPA 2000: SVT 337, http://registrace.nzu2013.cz/vyhledavani/vyrobek/SVT337/zateplovaci-system-paulin-thermokappa-2000/

PAULÍN THERMOKAPPA 3000: SVT 1494, http://registrace.nzu2013.cz/vyhledavani/vyrobek/SVT1494/zateplovaci-system-paulin-thermokappa-3000/  

 

Zateplením budovy snížíte spotřebu energie na vytápění a zároveň získáte novou fasádu budoby. Využijte dotace NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM a snižte pořizovací náklady na zateplení na minimum. Podrobné informace o programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM naleznete na stránkách http://www.nzu2013.cz/.

 

V rámci programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Pomůžeme:

 
V rámci programu Nová Zelená úsporám pomůžeme:

 

  • PŘIPRAVIT VÁŠ ZÁMĚR prozkoumat objekt a navrhnout optimální řešení zateplení
  • POSOUDIT OPATŘENÍ na základě provedeného tepelně technického výpočtu
  • PROVÉST PROJEKTOVOU DOKUMENTACI
  • VYPRACOVAT PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
  • POŽÁDAT O DOTACI - včetně zajištění potřebných dokumentů
  • POHLÍDAT SPRÁVNÉ PROVEDENÍ - včetně výběru a doporučení realizačních firem 

Nabízíme:

  • Zateplovací systémy kvalitativní třídy A s izolantem z polystyrenu i z minerální vaty, certifikované podle evropského technického předpisu ETAG 004.
  • Technickou pomoc při návrhu a realizaci zateplovacího systému a souvisejících úprav na Vašem objektu
  • Školení realizačních firem

 

Již v předchozím programu Zelená úsporám jsme vypracovali desítky projektů a zajistili kompletní realizace. A na tyto zkušenosti můžeme nyní navázat a pomoci případným zájemcům s kompletním vyřízením žádosti včetně vypracování odborných posudků a Průkazů energetické náročnosti budovy.