Akrylátové fasádní omítky

Class Coat 120,150

Tenkovrstvá povrchová úprava pro exteriéry i interiéry na bázi akrylátových kopolymerů ve vodní emulzi, mramorových písků, světlostálých pigmentů a aditiv. 

Použití:

Fasádní povrchová úprava odolná vůči povětrnostním vlivům a světlu na stěnách či fasádách omítaných budov, s přidáním aditiva je vhodná i na VKZS. Je možno aplikovat i v interiérech.


  • Velikost balení                                                                        24 kg kbelík
  • Počet kusů na paletě                                                             33 (792 kg)
  • Propustnost vodních par Sd (EN ISO 7783-2)                     < 0,5 m 
  • Nasákavost ((EN 1062-3))                                                      < 0,15 kg/m2 x h0,5 (W2)
  • Spotřeba                                                                                 2,0-2,2 kg/m²
  • Vydatnost z balení                                                                 12 m²/kbelík
  • Přídržnost k podkladu                                                            ≥ 0,30 MPa
  • Tepelná vodivost (EN 1745)                                                  0,59 W/mxK
  • Zrnitost (EN 1015-1)                                                                 1,2 mm
  • Měrná hmotnost (UNI EN ISO 2811-1)                                    1,70 kg/l ± 0,1